Pressemeddelelse -

Sense Solutions leverer motoren under ny færøsk velfærdsteknologi

Det danske IoT-selskab, Sense Solutions skal være systemintegrator og driftsleverandør for færøske Nemlia, der nu går ind på det danske marked med teknologi til plejesektoren. Erfaringer fra Færøerne viser, at mange kapacitetsproblemer kan løses med Nemlias billigere og mere fleksible alternativ til eksisterende, tungere it-systemer på plejehjemmene.

Den danske plejesektor får nu et alternativt bud på, hvordan man kan løse de alvorlige kapacitetsproblemer, der er i ældreplejen. Det færøske agetech-selskab, Nemlia, går ind på det danske marked og vil sammen med Sense Solutions levere løsninger, der kan varetage mange af plejepersonalets rutineopgaver og derved frigive mere tid til pleje og omsorg.

Sense Solutions og Nemlias samlede løsning er baseret på IoT-teknologi og intelligent brug af data om den ældres adfærd. Løsningen kæder forskellige handlinger sammen og adviserer eller alarmerer personalet, hvis der sker ændringer, der kræver opmærksomhed. Der findes tilsvarende løsninger, men de er stationære og dyre, som fx sensorgulve, og ikke tilpasset til de ældres individuelle behov. Nemlias tilbyder en fleksibel SaaS-løsning, der anvender mobile sensorer, som nemt kan installeres og flyttes rundt i plejeboligen, så den ældre er bedst muligt beskyttet.

Sense Solutions skal stå for hele projektdelen, herunder IoT med opsamling og forædling af data samt integration, konfiguration og vedligeholdelse heraf.

-Ældre- og sundhedssektoren generelt er et af de områder, hvor digitalisering giver virkelig god værdi. Vi er derfor meget glade for, at vi sammen med Nemlia kan skabe nogle løsninger til denne sektor, som både bidrager til borgernes trivsel og ligeledes hjælper med nogle af de strukturelle udfordringer, der er med til at få tilstrækkeligt med ’varme hænder’. Vores speciale er at berige data og levere services med høj værdiskabelse og sikkerhed, og vi udvælger vores fokusområder nøje. Vi har fx et godt samarbejde med landets største VVS-grossist Brødrene Dahl om opsamling af målerdata, og nu går vi ind i ældre- og sundhedssektoren, hvor der er et meget aktuelt behov, siger Michael Meister, der er direktør i Sense Solutions, som er en del af Cibicom gruppen.

Ældresektoren er under et massivt pres overalt. I Danmark er der flere tusinde åbne stillinger i plejesektoren, og frem mod 2030 hober udfordringerne sig op. Til den tid vil antallet af +80-årige være steget med 59 procent, og kommunerne skal skaffe 42.000 nye sosu-assistenter frem til 2030.

Nemlias løsning anvendes på 40 procent af de færøske plejehjem, og erfaringer herfra viser, at personalet har mindre stress, og medarbejderfastholdelsen stiger markant. Målinger viser, at medarbejderne har fået frigivet op til 20 procent mere kapacitet efter indførelsen heraf.

-Vores løsning er udviklet af folk fra plejesektoren, som ved, hvordan man griber tingene smartere an.

Man kan sige, at vores løsning gør det samme for plejepersonalet, som elmotoren gør for cykelbudene – vi gør det muligt at komme længere og hurtigere med færre anstrengelser. Hele ideen er at genskabe glæden hos plejepersonalet ved at frigive mere tid til omsorg og pleje. Det kan være med til at løse kapacitetsproblemerne og samtidig skabe nogle bedre forhold for de ældre og plejepersonalet, siger Peer Bentzen, CEO i Nemlia.

Om Sense Solutions
Sense Solutions er en dataforsyningsvirksomhed, der udvikler totalløsninger inden for indsamling, behandling og præsentation af data. Virksomheden hjælper kunderne gennem hele forløbet fra

behovsafdækning til produktion, installation, drift og vedligehold af en dataløsning. De indsamlede data indgår i datadrevne løsninger, der effektiviserer arbejdsgange, reducerer CO2,

forbedrer sundhed, optimerer ressourcer eller giver virksomheder dybere indsigt, som dermed kan forandre og forbedre deres processer. Sense Solutions er et joint venture mellem to

specialer inden for IoT-løsninger: Sensorteknologi (Micro Technic) og netværk (Cibicom).

Om Nemlia
Nemlia er en hurtigt voksende CareTech-virksomhed, der internationalt leverer løsninger til omsorgssektoren. Nemlias hovedformål er at give plejere og pårørende bedre indblik, så de kan give den rette hjælp på rette tidspunkt. Nemlias løsninger bruges både på institutioner og i private hjem. Ved hjælp af moderne teknologi forbinder Nemlia omsorgsmodtagere, med deres plejere og omgivelser på en måde, der sikrer en tryg og respektfuld tilværelse.

Emner

  • Data, Telekommunikation, IT

Kategorier

  • internet of things
  • cibicom
  • iot
  • michael meister
  • cibicom a/s

Cibicom A/S er den førende operatør af terrestriske broadcast og LoRaWAN baserede Internet of Things (IoT) netværk i Danmark og er desuden egen ISP’er. Cibicom A/S ejer og driver en række op til 300 mter høje sendemaster i hele Danmark, som bl.a. benyttes ved distributionen af tv og radio (AM/FM/DAB) samt det nationale IoT-netværk. Selskabet ejer og driver desuden et nationalt fiberoptisk netværk (3500 km), der har forbindelse til alle sendemaster samt til de fleste væsentlige knudepunkter, programproducenter og broadcastere i Danmark.
Cibicom ejer og driver også en række Tier3-datacentre i Danmark, samt et 450Mhz LTE mobilnet, som bl.a. benyttes til Mashine-to-Mashine kommunikation og til kommunikation til yderområder. 

Cibicoms infrastruktur understøtter ud over klassisk tv- og radio distribution, også tekniske leverancer af IoT- og mobilinfrastruktur og forskellige former for radiokommunikation (beredskab/kystradio), Datacenter Colocation og IP-transmission for erhvervsvirksomheder.
Cibicom A/S designer, installerer og driver de tekniske løsninger, har egen landsdækkende serviceorganisation og overvåger alle installationer i en døgnbemandet NOC (Network Operation Center).

Cibicom Services A/S tilbyder masteløsninger til blandt andet telecomoperatører.

Cibicom koncernen i Danmark har mere end 130 medarbejdere og omsætter årligt for cirka 350 millioner kroner.

Kontakt

Morten Kristensen

Pressekontakt Marketing Manager PR 31171655