Gå til indhold
Flot resultat på trods af Covid-19

Pressemeddelelse -

Flot resultat på trods af Covid-19

Efter et regnskabsår i corona pandemiens tegn, leverer Circle K Danmark et stærkere resultat end forventet. Det gode resultat på 461 millioner efter skat skyldes vækst i Circle Ks butikker samt en god udvikling på tværs af forretningen.

Covid-19 skabte en enorm usikkerhed og et turbulent år for Circle K Danmark. Det skyldes ikke mindst et regnskabsår, der løber fra maj 2020 til april 2021, og dermed blev Circle K ramt af pandemien i hele perioden.

I starten af regnskabsåret tegnede der sig et dystert billede, efter vejtransporten i Danmark blev halveret under den første Covid-19 nedlukning. Det mindskede kundestrømmen og førte til en kortvarig hjemsendelse af 400 medarbejdere i løbet af foråret 2020. Det dystre billede vendte dog i løbet af sommeren, hvor mange danskere holdt ferie hjemme i Danmark, og denne positive udvikling fortsatte året ud. Derfor valgte Circle K ikke at søge om lønkompensation for de 400 hjemsendte medarbejdere.

De gode resultater i butikken skyldes blandt andet ændrede købsvaner på grund af lukkede restauranter og barer, ligesom den lukkede grænsehandel også havde en positiv effekt. Desuden har flere års investeringer i nye butikskoncepter, med fokus på frisk mad og god kaffe, også spillet en rolle i det flotte resultat.

Brændstofforretningen endte også bedre end forventet, selvom volumen ikke er på niveau med sidste år. Dette skyldes bl.a. at de lave trafiktal vendte over sommeren, samtidig med at virksomheden oplevede en forbedret indtjening. Desuden øgede de stigende råoliepriser, hen over året, virksomhedens lagerværdi.

Ifølge Circle K Danmarks Adm. Direktør Mette Uglebjerg spiller de ekstraordinære omstændigheder en stor rolle for virksomhedens gode regnskab, men hun fremhæver samtidig medarbejdernes indstilling som afgørende:

”Det har været et turbulent og hårdt år for mange, men trods nedlukning og restriktioner kan vi alligevel præsentere et flot resultat. Det kan tilskrives flere ting, men ikke mindst vores gode holdånd og dedikerede medarbejdere, der har gjort en stor forskel, og trods pandemien holdt butikkerne åbne og serviceret vores kunder.”

Circle K investerer i en mere bæredygtig fremtid

Den grønne omstilling af transportsektoren, og konvertering af fossile brændstoffer til el, er accelereret i løbet af det sidste år, og nu er ca. hver 4. solgte personbil i Danmark enten drevet af el eller en hybridmotor. Circle K har allerede taget en ledende position i Norge, hvor elektrificeringen af bilparken er kommet meget langt, og målet er at Circle K også skal være førende i denne grønne omstilling i Danmark. Derfor er Circle K også allerede i fuld gang med at udrulle el-ladestandere til personbiler i hele landet. Den tunge transport kan dog ikke løses med el-ladestandere og derfor spiller e-metanol (Power-To-X) en vigtig rolle ift. den grønne omstilling af lastbiler og busser. Circle K ønsker også her at bidrage positivt, og har derfor investeret i de næste fem års produktion af e-metanol fra firmaet REintegrate.

Circle K har desuden løbende investeret i butiksnetværket og i nye koncepter, der skal være med til at levere på det bedste mad- og convenience sortiment - på en bæredygtig måde. Denne udvikling forsætter også i fremtiden, hvor Circle K fortsat vil skabe mere bæredygtige løsninger på mad, emballage, produktion og drift.

”Det er vigtigt for os at vi udvikler os på bæredygtighed over hele forretningen. Derfor har vi fokus på at sikre en mere bæredygtigtig produktion og emballage samt optimering af logistik og drift af vores butikker. Den grønne omstilling af transportsektoren bliver vigtig de kommende år, og derfor udruller vi el-ladestandere i hele landet, mens vi samtidig investerer i andre løsninger til den tunge transport” siger Mette Uglebjerg.”

For yderligere information og pressehenvendelser

Kontakt venligst vores pressetelefon på 5364 0042 eller pressedk@circlekeurope.com

Fakta

  • Circle K Danmark A/S’ regnskabsår løber fra 1. maj til og med 30. april
  • Circle K er ejet af det canadiske selskab Alimentation Couche-Tard Inc.
  • Circle K findes i 26 lande (9 lande i Europa), har ca. 12.000 butikker og ca. 120.000 medarbejdere
  • I Danmark er der pr. d.d. 226 Circle K-ejede butikker, 212 Ingo, Truck og 1-2-3 stationer samt knap 3.000 medarbejdere
  • Nøgletal fra regnskabsåret 2020/2021:
    • Omsætning på 9,3 mia. kr.
  • Indtjening efter skat på 461 mio. kr.
  • Skat af årets resultat 120 mio. kr.


Emner

Kategorier


Circle K er én de førende convenience, energi og brændstofleverandører i Danmark, og alene herhjemme har vi mere end 225 butikker og stationer samt mere end 150 Ingo-stationer.

I alt har vi cirka 2.300 full-service stationer (brændstof og butik) og automatanlæg (kun brændstof) i Europa, og på tværs af landene arbejder mere end 18.500 Circle K-medarbejdere.

Internationalt har Circle K-koncernen et bredt netværk af stationer i bl.a. Skandinavien, Polen, de baltiske lande og Nordamerika.

Kontakt

Kirsten Grumstrup

Kirsten Grumstrup

Pressekontakt Communication Manager Pressekontakt, talsmand og diverse henvendelser +45 29 13 55 51

Take it easy...

Circle K er én de førende convenience, energi og brændstofleverandører i Danmark, og alene herhjemme har vi mere end 226 butikker og stationer samt mere end 150 Ingo-stationer. Derudover kan du finde Circle K i flere andre europæiske lande såsom Polen, Irland, Norge, Sverige, Estland, Letland og Litauen. I alt har vi cirka 2.300 full-service stationer i Europa, og på tværs af landene arbejder mere end 18.500 Circle K-medarbejdere. Vi arbejder målrettet med en bæredygtig omstilling af vores forretning og investerer massivt i lynladestandere til elbiler på vores stationer samt Power-to-X i form af e-metanol.

Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV
Denmark