Gå til indhold
CISU åbner Engagementspulje

Nyhed -

CISU åbner Engagementspulje

En ny pulje på 20 millioner kroner skal engagere flere danskere i arbejdet for en bedre verden. Puljen kan støtte initiativer i det danske civilsamfund og gennem nye partnerskaber og har første ansøgningsfrist den 27. maj. 


Civilsamfundsorganisationer og andre aktører med gode idéer til at engagere danskerne i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene kan nu søge midler til at gøre idéerne til virkelighed.

Pengene forvaltes af CISU og kommer fra Udenrigsministeriet, hvor udviklingsminister Rasmus Prehn har søsat en større indsats, der skal styrke danskernes engagement i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene.

- Når jeg er rundt i det danske civilsamfund, oplever jeg et hav af dybt engagerede mennesker, som gør en kæmpe forskel for verdens fattigste, for flygtninge og internt fordrevne og for en bæredygtig og retfærdig verden. Den indsats fortjener mange flere at kende til, at føle gejsten og opleve, at det nytter at engagere sig i verden – som studerende, pensionist, medarbejder eller forældre – vi kan alle spille en rolle, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S) og fortsætter:

- Med Engagementspuljen glæder jeg mig derfor til at se en masse kreative ideer til aktiviteter, der kan involvere endnu flere danskere i arbejdet for en bedre verden.

Jeef Bech, faglig leder i CISU, oplever også at den folkelige indsats i Danmark gør en kæmpe forskel i indsatserne ude i verden.

- Selvom folkeligt engagement allerede er selve fundamentet for det danske udviklingssamarbejde, har der indtil nu manglet midler, der støtter og anerkender netop det vigtige aspekt af udviklingssamarbejdet. Det er noget, som fortjener det fokus, det får nu, siger han.

Puljen er tiltænkt indsatser, der i bred forstand engagerer danskere og skaber rammer for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Det kan både ske både lokalt, nationalt eller internationalt. Puljen åbnes nu for ansøgninger og har første ansøgningsfrist den 27. maj.

- Vi glæder os over, at midlerne skal ud at arbejde. Vi skal have flere med, og vi håber på fælles ansøgninger fra nye kredse, nye aktører og nye netværk, siger Jeef Bech.

Hvis en organisation søger alene, kan man søge om op til 750.000 kroner. Søger en organisation sammen med en eller flere andre organisationer eller aktører, kan man søge op til 1.500.000 kroner. Andre aktører kan blandt andet være institutioner, private virksomheder, politiske partier og erhvervsdrivende fonde.


Fleksibilitet under corona
Coronakrisen fylder meget i alles bevidsthed lige nu. Det er CISU opmærksomme på, fortæller Maria Haahr, rådgiver i CISU.

- Puljen var ikke specifikt tiltænkt aktiviteter under corona, men det vil glæde os, hvis indsatserne kan bidrage til en ånd af global solidaritet, der virkelig er behov for lige nu og bidrage til nye måder at engagere på, siger hun.

Hun oplyser, at CISUs bevillingssystem vil tage hensyn til udfordringerne under corona og være fleksible i forhold til at ændre i godkende indsatser, hvis konteksten forandrer sig undervejs.

Information om puljen findes på cisu.dk/engagementspuljen.

Emner

Kontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark