Gå til indhold

Nyhed -

Civilsamfundspuljen har fået nye retningslinjer

Civilsamfundspuljens retningslinjer er netop blevet opdateret. Den nye udgave findes her.

Der er dels tale om en sproglig og grafisk gennemgang og ændringer i støtteformer.

- Begge typer ændringer skal gøre puljen lettere tilgængelig. De er lettere at læse, og med støtteformen 'Små Indsatser' er der bedre muligheder for særligt mindre eller uerfarne organisationer, forklarer rådgiver Maria Haahr.

Mens der altså er tilstræbt en lettere tilgængelighed for nye ansøgere, skal mere erfarne ikke frygte for, at en god idé ikke længere kan realiseres på grund af ændringer.

- Der er ikke noget, der tidligere var støtteværdigt, som ikke længere kan støttes efter ændringerne, slår Maria Haahr fast.

Retningslinjerne gælder fra 1. marts
Støtteformerne Små Indsatser og Udviklingsindsatser kan først søges til ansøgningsfristen onsdag d. 13. marts. Herefter kan Små Indsatser søges løbende.For støtteformen Medborgerindsatser indføres en overgangsordning. Frem til og med d. 1. marts kan Medborgerindsatser søges ENTEN efter de nye retningslinjer på det nye ansøgningsformat ELLER efter de gamle retningslinjer på det gamle ansøgningsformat. Efter d. 1. marts SKAL Medborgerindsatser søges efter de nye retningslinjer på det nye ansøgningsformat.Ansøgninger indsendt på forældede formater vil blive afvist.

Retningslinjerne har gennemgået en gennemskrivning, der skal gøre den lettere at læse. Derudover er der følgende væsentlige ændringer:

Ændringer i retningslinjerne:
  • En ny støtteform ”Små Indsatser”. Den nye støtteform er et led i bestræbelserne på at fortsat forenkle adgangen til puljen særligt for ikke så erfarne organisationer. De tilknyttede formater vil være enklere. Der arbejdes samtidig videre med at forenkle i forvaltnings- og rapporteringsprocesser for de bevilgede indsatser
  • De tidligere opdeling i "ansøgningsvinduer" med hver deres sæt af indsatser er fjernet. Der er nu tale en et samlet sæt af indsatser Afsnittet, der introducerer alle støtteformer, er indsat umiddelbart før de enkelte afsnit om støtteformer.
  • Det er præciseret for Små Indsatser og Medborgerindsatser, at der kan søges til aktiviteter, som styrker partnerens kapacitet til ressourcemobilisering.
  • Afsnittet om stabil eller skrøbelig kontekst er præciseret og samlet i begyndelsen af retningslinjerne.
  • Der er indsat begrebsafklarende afsnit om bæredygtighed samt om innovation og risikovillighed.
  • Det er præciseret, at anden finansiering ikke skal være 100% sikret på ansøgningstidspunktet.
  • I vurderingskriterierne for Medborgerindsatser og Udviklingsindsatser er det tydeliggjort, at hvis indsatsen ligger i forlængelse af en tidligere indsats med samme partner, vurderes det om erfaringer er konstruktivt inddraget.
  • CISUs rolle i forhold til kapacitetsanalyser er præciseret.
  • Afsnit vedrørende ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid er flyttet til sidst i retningslinjerne, og alle afsnit vedrørende forvaltning er flyttet til Forvaltningsvejledningen.

Emner

Pressekontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark