Gå til indhold

Nyhed -

En nytårshilsen fra sekretariatsledelsen

I 2018 skabte vi sammen et solidt grundlag for vores arbejde i 2019. Budskabet for 2019 er, at vi alle skal være mere udadvendte, kommunikerende og diskuterende med vores omverden - om verden.

Kære alle

Når vi her ved indgangen til et nyt år kigger tilbage, kan vi se, at 2018 var et godt år for CISU og vores medlemmer og brugere. Udover forsat at sikre alle de vigtige daglige gøremål, fik vi i den grad skabt et solidt grundlag for vores fremtidige arbejde:

Generalforsamlingen vedtog i april en ny CISU strategi 2018-21. Den er siden blevet understøttet af en "Forandringsfortælling" og et "Resultatrammeværk", som vi kan bruge til styring og måling af vores arbejde.

Vi har revideret retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Her i januar 2019 har vi en version 2.0. klar. Den vil sammen med justerede formater, give nye muligheder og forenklet adgang - ikke mindst for nye organisationer og deres partnere. Vi gennemførte i 2018 en vellykket programansøgningsrunde, som ledte til, at samlet set 13 organisationer nu har flerårige programbevillinger fra civilsamfundspuljen.

DERF, vores nødhjælpspulje, gennemførte sit første fulde år som en særdeles efterspurgt humanitær pulje med mange fleksible og hurtige lokale indsatser. DERF gennemgik også i efteråret et review ledet af Danida. Det udtrykte stor anerkendelse af indsatsers relevans og effektivitet og lagde op til drøftelser om puljens videre udvikling, som i foråret 2019 skal udmøntes.

Vores EU-oplysningsprojekt "Frame Voice Report" gennemførte i 2018 den første bevillingsrunde med en række tilknyttede læringstilbud. Den er kommet særdeles godt fra land også hos de øvrige europæiske partnere i projektet som CISU er leder af. Der er stor interesse fra brugerne både i Danmark og i de øvrige seks lande, som leverer stærke og meget forskellige kommunikationsindsatser om verdensmålene.

Vores egen lille oplysningspulje indførte løbende ansøgningsfrist for mindre indsatser. Den gav som altid mulighed for en mangfoldighed af initiativer med et stærkt folkeligt og frivilligt islæt.

Vores læringstilbud er på en række områder blevet nyudviklet i 2018, hvilket blandt andet fremgår af en række nye kursustilbud og lanceringen af drop-in rådgivninger, som vil fortsætte i 2019. Vi er desuden ved at skabe grundlag for at arbejde yderligere med e-learning som supplement til vores kurser.

Efter medlemsdialogen i 2017 er vi på nye måder kommet tættere på vores medlemmer. Vi ønsker en fortsat god kontakt til alle - også nye - medlemmer. Derfor tilbyder vi nu også alle nye medlemmer en intro-rådgivning om CISU og vores tilbud. Vi vil fortsat i det kommende år være opsøgende ved at tage ud i alle dele af landet og besøge medlemsorganisationer lokalt.

Vi har baseret på vores tidligere arbejde opnået, at vi i 2019 og forventeligt i 2020 har et solidt aftale- og budgetgrundlag med Udenrigsministeriet og EU. Det grundlag kommer blandt andet af fortsatte (og måske yderligere) midler til DERF samt ekstra midler til klimaindsatser indenfor Civilsamfundspuljen (samlet for mere end 200 mio. kr. i 2019). EU bevillingen løber også i 2019 og delvist i 2020.

Samlet set er vi rigtig glade for, at CISU giver et stærkt grundlag for, at så mange danske organisationer - og tusinder af danskere - kan være stærkt engagerede i internationalt udviklingssamarbejde både indenfor det humanitære område, langsigtet udvikling og kommunikation.

Når vi ser frem, kan vi se, at 2019 kan blive et spændende år, hvor vi først og fremmest kan bygge roligt videre på at udnytte det stærke og bredspektrede fundament, der er skabt.

Men vi ser også frem til et år præget af internationale tendenser, der gør, at hele grundlaget for internationalt udviklingssamarbejde er under angreb. Det gælder ikke mindst de mange angreb på frihedsrettighederne blandt andet konkret rettet mod de mange partnere, der samarbejdes med ude i verden - og de generelle angreb vi ser på menneskerettighederne og det internationale samarbejde.

Vi ser et stærkt fokus på privatsektorens rolle i udviklingssamarbejdet, som vi samlet skal finde vores roller i. Vi ser digitalisering og nye organisationsformer bryde grænser og skabe nye muligheder. Med organisationernes stadigt voksende partnersamarbejde, erfaringsgrundlag og ønsker om at spille en mere katalyserende rolle, er der behov for at arbejde med nye muligheder for at mobilisere alle slags ressourcer og nye samarbejdspartnere til de fremtidige indsatser. Og vi oplever, at der i mange organisationer er behov for at involvere de nye generationer i det frivillige arbejde.

Så der er nok at tage fat på. Med et folketingsvalg om hjørnet og en civilsamfundspolitik, der udløber i 2020, vil det nye år kræve, at vi sammen arbejder for at sikre gode rammer for vores fremtidige arbejde.

Det er derfor vores hovedbudskab, at vi i 2019 bliver nødt til at være mere udadvendte, kommunikerende og diskuterende med vores omverden - om verden. Vi skal fortælle, hvad vi laver, diskutere verdensmål, folkelig deltagelse og udvikling i stort og småt. Vi skal søge nye dialog- og samarbejdspartnere og engagere os i debatterne alle steder. Det er i 2019 en vigtig opgave for alle jer i medlemsorganisationerne og for alle os i CISU.

Vi vil gerne sige tak til CISUs bestyrelse for deres dybt engagerede deltagelse, ikke mindst i udformningen af CISUs nye 2018-21 strategi, såvel som at sikre retning i implementeringen i det første år med strategien. Vi vil også gerne takke alle jer, der i vores fire bevillingsudvalg har arbejdet hårdt og kompetent for at vurdere indkomne ansøgninger, så de mange midler netop er blevet brugt til de bedste civilsamfundsindsatser både i Danmark og ude i verden. Samtidig vil vi gerne takke vores dejlige kolleger i sekretariatet for med stort engagement og smittende arbejdsglæde at udforme og levere de mange gode ydelser og services til medlemmer, brugere og samarbejdspartnere. Udenrigsministeriet fortjener også en tak for at være en konstruktiv dialogpartner hele vejen igennem.

Og sidst - og allermest - vil vi gerne sige specielt tak til vores mange medlemsorganisationer og de mange mennesker, som dagligt tager fat i os, bruger vore ydelser og kommer med ideer og forslag til, hvordan vi kan udvikle os sammen. Sammen gør I et kæmpe arbejde til gavn for verdens fattige og bidrager til opfyldelse af verdensmålene.

Vi glæder os til 2019 sammen med jer alle!

Erik og Jeef

Fremtiden har ventet længe nok. Hvis vi ikke tager hånd om den, vil andre hænder gøre det.

Emner

Kontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark