Gå til indhold

Nyhed -

Få fingrene i den fysiske udgave af CISUs kursuskalender 2019

Alle kontaktpersonerne i medlemsorganisationerne modtager snart et fysisk eksemplar af CISUs kursuskalender for foråret 2019. Hvis man ikke kan vente, så ligger den også online som en pdf lige her!

Ligesom i efteråret lægger den trykte kalender op til, at man sammensætter sit eget kursusforløb. Det er selvfølgelig op til den enkelte. Hvis man ønsker inspiration til, hvilke kurser der kunne være særligt interessante for ens organisation, er man velkommen til at ringe ind til CISU og spørge os til råds.

Hvis man som medlem har idéer til kurser, som CISU bør afholde, kan man altid sende en mail til kursusansvarlig Christoph Lodemann. Det gør man på chl@cisu.dk.

Emner

Pressekontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark