Gå til indhold

Nyhed -

Ny forvaltningsvejledning og budgetformat for Civilsamfundspuljen

Er du aktiv eller medlem i en organisation, der har en bevilling i CISUs Civilsamfundspulje? Så skal du være opmærksom på, at CISU har revideret Forvaltningsvejledningen pr. 1. februar 2020.

Revideringen sker som følge af, at Udenrigsministeriet har revideret sine retningslinjer og revisionsinstrukser. 

CISU opfordrer derfor alle bevillingshavere til at orientere sig i den nye Forvaltningsvejledning. 

Blandt vigtige ændringer er:

  • Samarbejdsaftalen mellem den danske organisation og lokale partner skal indeholde en PSHEA klausul. PSHEA er en forkortelse af "Prevention of Sexual Harassment, Exploitation, and Abuse".
  • Overførsler til/fra partnerorganisationen SKAL ske fra bevillingens bankkonto.
  • Problemer og uregelmæssigheder skal indberettes staks og senest 14 dage efter hændelsen. Dette gælder også PSHEA.
  • Afsnittene om afsluttende regnskab og afsluttende rapport er blevet opdateret med en række præciseringer. Der er også indsat en tabel for give et bedre overblik over krav og deadlines.

Man finder forvaltningsvejledningen på www.cisu.dk/skemaer under ”Når I har en bevilling".  

Forvaltningsvejledningen findes på dansk, engelsk og spansk.

Revideringen af Forvaltningsvejledningen betyder også, at CISU har fået nye regnskabs- og budgetformater. Husk altid at bruge de nyeste regnskabs- og budgetformater, som også findes på www.cisu.dk/skemaer.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark