Gå til indhold
Nye Retningslinjer for Den Danske Nødhjælpspulje (DERF)

Nyhed -

Nye Retningslinjer for Den Danske Nødhjælpspulje (DERF)

CISU, Red Barnet DK og Start Netværk lancerer nye retningslinjer for DERF, som vil være gældende fra 15 August 2019 og introduceres til fyraftensmøder henholdsvis mandag den 19 August i Aarhus og torsdag den 22 August i København. 

Meld dig til her. 

Som en del af lanceringen af de nye retningslinjer åbnes blandt andet op for ny støttemodalitet ”Early Action”, som skal sikre at danske civilsamfundsorganisationer og deres lokale partnere kan igangsætte humanitære indsatser tidligere i udviklingen af kriser.

DERF har vist sig at være en yderst relevant pulje for de danske civilsamfundsorganisationer, som bruger CISU’s puljer, og vi håber derfor på at møde rigtig mange af organisationerne til lanceringsmøderne.

Emner

Kategorier

Kontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Nyheder fra CISU
Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus
Danmark