Gå til indhold
​Nytårshilsen til CISUs medlemsorganisationer

Nyhed -

​Nytårshilsen til CISUs medlemsorganisationer

Af sekretariatsleder Erik Vithner og faglig leder Jeef Bech

2019 var på mange måder et godt år for medlemsorganisationerne og CISU. Det nye år giver nye muligheder – og nogle udfordringer - som vi i CISU glæder os til at tage fat på sammen med vores medlemsorganisationer. Ved årsskiftet er vi især opmærksomme på fire ting:

  • 2019 var præget af mange aktiviteter blandt vores medlemsorganisationer – og at CISU på mange måder kunne understøtte dette. Dog var der så mange gode ansøgninger til vores puljer, at flere fik afslag på støtteværdige ansøgninger
  • Det lykkedes at få tilført flere midler til folkeligt engagement
  • Foråret skal bruges på at videreudvikle retningslinjer i puljerne
  • Selv med tilførslen af ekstra midler bliver vi nødt til at arbejde hårdt for at skaffe nye midler og gentegne aftaler om for eksempel nødhjælpspuljen DERF

Når vi ser tilbage på 2019, kan vi se, at 2019 var et godt år for CISU, vores medlemsorganisationer og brugerne af vores ydelser. Udover forsat at sikre alle de vigtige daglige gøremål fik vi skabt et solidt grundlag for vores fremtidige arbejde:

Vi opdaterede i januar retningslinjerne for Civilsamfundspuljen og åbnede op for en ny støttemulighed for såkaldt små indsatser og gennemførte desuden en vellykket programansøgningsrunde.

Retningslinjerne for DERF, vores nødhjælpspulje, blev i lyset af et eksternt review opdateret i august til også at indeholde nye støtteformer rettet mod forebyggelse af humanitære kriser

Vores EU-oplysningsprojekt "Frame Voice Report" gennemførte i 2019 med stor søgning den anden runde om kommunikation og verdensmålene

CISUs Oplysningspulje var som altid meget efterspurgt, og har i to ansøgningsrunder og gennem løbende ansøgninger understøttet mange gode tiltag.

Efterspørgslen på vores kapacitetsydelser er steget kraftigt både i forhold til rådgivninger og kurser, i relation til de mange forskellige indsatsområder og er på en række områder blevet nyudviklet med for eksempel brug af e-learning som til understøttelse af vores kurser.

Vores kommunikation og dialog med medlemsorganisationer mundede ud i en stor medlemsundersøgelse, som viste, at CISUs medlemsorganisationer samlet set har 1,8 millioner medlemmer, over 500.000 bidragsydere og over 300.000 frivillige. CISUs medlemsorganisationer er bredt repræsenteret og aktive i hele landet og understøtter det folkelige engagement i deres lokalsamfund i Danmark såvel som internationalt gennem globale indsatser.

Samlet set er vi rigtig glade for, at CISU giver et så stærkt grundlag for, at de mange danske organisationer - og tusindvis af danskere - kan være så stærkt engagerede i internationalt udviklingssamarbejde både inden for det humanitære område, langsigtet udvikling og kommunikation.

CISUs medlemsorganisationer har meget høj kapacitet, Det kunne ses ved, at både Civilsamfundspuljen, DERF, Frame, Voice, Report! og Oplysningspuljen var meget søgte i 2019. Det var de i så høj grad, at alle fire puljer grundet mangel på midler desværre måtte afvise støtteberettigede ansøgninger.

Potentialet i dette store folkelige engagement blev set af Udenrigsministeriet, som lige før jul tilførte CISU 20 millioner kroner, der i 2020 vil blive rettet mod yderligere at understøtte det folkelige engagement i Danmark.

Når vi ser frem, kan vi derfor se, at 2020 kan blive et spændende år, hvor vi først og fremmest kan bygge roligt videre på at udnytte det stærke og meget bredspektrede fundament, der er skabt.

Vi glæder os desuden til sammen med danske civilsamfundsorganisationer at udvikle nye muligheder for at understøtte folkeligt engagement i Danmark, som vil indgå i en revision af retningslinjer for Civilsamfundspuljen, som vil komme til april 2020. Vi glæder desuden til sammen med vores medlemsorganisationer til at videreudvikle de støttemuligheder og kapacitetsopbygning, som fremover kan gøre dem i stand til at lave endnu bedre og mere arbejde.

For dét er der brug for!

Vi ser nemlig også 2020 præget af internationale tendenser der gør, at hele grundlaget for internationalt udviklingssamarbejde er under angreb. Det gælder ikke mindst de mange angreb på frihedsrettighederne - blandt andet rettet mod de mange partnere, der samarbejdes med ude i verden - og de generelle angreb vi ser på menneskerettighederne og det internationale samarbejde.

Samtidig må vi også konstatere, at Frame, Voice, Report-projektet udløber til december 2020, og at der ikke umiddelbart er nye midler til at støtte puljeindsatser. Desuden udløber den nuværende aftale med Udenrigsministeriet om nødhjælpspuljen DERF den 1.1.2021. Vi arbejder allerede nu fokuseret på at få en ny aftale om DERF fra 2021 og frem.

Fælles for det folkelige engagement og støttemuligheder, er at vi alle – medlemsorganisationer såvel som CISU, skal være mere udadvendte, kommunikerende og diskuterende med vores omverden - om verden. Vi skal fortælle, hvad vi laver, diskutere Verdensmål og udvikling i stort og småt. Vi skal søge nye dialog- og samarbejdspartnere og engagere os i debatterne alle steder, de foregår. Det er i 2020 en vigtig opgave for alle jer i medlemsorganisationerne og for alle os i CISU.

Vi vil gerne sige tak til CISUs bestyrelse for deres engagerede involvering og store arbejde i 2019. Vi vil også gerne takke alle i vores fire bevillingsudvalg. De har arbejdet hårdt og kompetent for at vurdere indkomne ansøgninger, så de mange midler netop er blevet brugt til de bedste civilsamfundsindsatser både i Danmark og ude i verden. Samtidig vil vi gerne takke vores dejlige kolleger i sekretariatet for med stort engagement og smittende arbejdsglæde at udforme og konkret tilbyde de mange gode ydelser og service til medlemsorganisationer, brugere og samarbejdspartnere. Vi vil også gerne takke Udenrigsministeriet for at være en konstruktiv dialogpartner hele vejen igennem.

Og sidst - og allermest - vil vi gerne sige specielt tak til vores mange medlemsorganisationer og de mange mennesker, som dagligt tager fat i os, bruger vores ydelser og kommer med idéer og forslag til, hvordan vi kan videreudvikle os sammen - og laver et kæmpe arbejde til gavn for verdens fattige og bidrager til opfyldelsen af Verdensmålene.

Vi glæder os til 2020 sammen med jer alle!

Erik Vithner, sekretariatsleder og Jeef Bech, faglig leder
CISU – Civilsamfund i Udvikling

Emner

Pressekontakt

Kim Jensen

Kim Jensen

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Ekstern kommunikation 30224511