Skip to main content

Har du styr på indflytningsrapport ved indflytning?

Blogindlæg   •   Dec 02, 2019 15:44 CET

Hvad kan du selv gøre?

Når du flytter ind i et lejemål, så kan det være en god ide at have styr på reglerne, derfor vil det være en god ide at læse op på lejeloven og en masse artikler om emnet. Få altid alt på skrift, når du kommunikere med din udlejer, både hvad forpligtelser og rettigheder du får samt konkrete aftaler med tidsfrister. Det er nemlig også her hvor det går galt.

Husk at få din lejekontrakt udleveret samt læst den igennem. Her skal du være særlig opmærksom på § 11, hvor du enten kan blive pålagt en række forpligtelser eller miste rettigheder. Dog er det en god ide at kende reglerne på forhånd, da der er en masse regler i lejeloven som ikke kan fraviges til skade for dig som lejer. Eksempelvis kan man efter 2015 ikke længere forlange at lejer skal nyistandsættelse et lejemål, men kun normalistandsætte. Der er også regler for at man ikke længere må opkræve den årlige huslejestigning via trappeleje, men det i stedet nu skal være nettoprisindekset. Det udregnes af Danmarks statistik i slutningen af året inden det kræver i kraft, således ens huslejestigning nu følger udviklingen i det danske samfund.

Huslejenævnet kan være din ven

Hvis du nu skulle ende i en konflikt med din udlejer, så kan det være en god ide at få hjælp. Det kan være fra en lejerforening, DIGURA – Din digitale lejeretsekspert eller en advokat. Ofte så kan udlejere virke meget autoritære i deres opførsel, så man kan ofte føle sig tvunget til at skrive under på en række ting man ikke har lyst til og det er aldrig rart. Derfor bør man få juridisk støtte til processen, således man sikrer sine rettigheder man lejer. Det kan altid anbefales at tage en dialog med udlejer omkring tingene, da det ofte skyldes en misforståelse – Men det kan også være at det ikke kan ordnes via dialog selvom du får juridisk assistance. I sådan et tilfælde så vil sagen ofte gå til huslejenævnet. Huslejenævnet og boligretten er her hvor man ordner lejeretlige konflikter (alt efter hvad konflikten drejer sig omkring). Her kan man få løst sin konflikt omkring blandt andet husleje, depositum ved fraflytning, fejl og vedligeholdelse.

Måden det fungerer på i nævnet er at man selv som lejer, udlejer eller disses repræsentant sender sagen ind til vurdering, hvorefter der er 3 medlemmer af Huslejenævnet som taget stilling til sagen. Det er kun et medlem som er juridisk dommer, så det afhænger ofte af dennes persons stemme. Man skal huske at huslejenævnet ikke kan hjælpe en med rådgivningen eller hvordan man står som lejer, men i stedet kun at træffe afgørelse om sagen.

Undgå problemer

Når alt kommer til alt, så er det langt bedre at være i et lejeforhold uden problemer og hvor man har et godt forhold med udlejer. Derfor gælder det om altid at holde en god tone overfor hinanden, at sørge for at få aftaler ned på skrift og at behandle lejemålet ordentlig. En god ide kan være at tage billeder af lejemålet (både fra start, imens og ved afslutning af lejeforholdet). På den måde kan man altid dokumentere forholdene.