Nyhed -

Få styr på jeres nedrivning og undgå dyre fejl!

Regler og lovgivning

Det er som udgangspunkt jeres ansvar at gældende regler og lovgivninger bliver overholdt ved nedrivningen, og det handler særligt om ansøgninger, miljø og arbejdsmiljø. I kan som boligejere få bøder hvis arbejde på jeres matrikel generer omgivelserne, eller spreder miljøfarlige stoffer – ikke kun til omgivelserne, men også på selve grunden.

Hvis I eksempelvis hyrer et firma der får spredt asbest på jorden når de nedtager tagpladerne, kan I blive pålagt at rense hele grunden af den kommune huset ligger, noget der kan koste flere hundrede tusinde kroner, og ikke ligefrem er en god start på realiseringen af boligdrømmen.

Enhver der vil nedrive en bygning skal som udgangspunkt ansøge om en nedrivningstilladelse i den kommune, bygningen befinder sig i. I den forbindelse vil kommunen bede jer redegøre for eventuelle miljøfarlige stoffer, der kan gemme sig i de anvendte byggematerialer. Dette er både for at sikre at byggeaffaldet bortskaffes korrekt og, at det firma der forestår miljøsanering og nedrivning, kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til arbejdsmiljø.

Miljøscreeningen

I forbindelse med ansøgningen om nedrivningstilladelse, vil kommunen bede jer om at få udført en miljøscreening af bygningen, noget der har været et krav siden 2013. Ved miljøscreeningen bliver der taget prøver af forskellige bygningsdele, for eksempel maling, gulvbelægninger, rørisolering, tagpap og vinduesfuger.

Det er vigtigt at denne del af opgaven bliver udført grundigt og af en virksomhed, der er eksperter på området. Hvis miljøscreeningen er dækkende i forhold til de krav der er og sammenfattet i en fyldestgørende miljørapport, som både kommunen og nedrivningsfirmaet kan forstå, har I et godt udgangspunkt for den videre proces.

Det er altid en god idé at vælge et uvildigt firma til denne del af opgaven, da man ellers kan risikere at hyre et nedrivningsfirma, der selv har defineret opgavens omfang.

Nedrivning og miljøsanering

På samme måde som ved miljøscreeningen, er det vigtigt at vælge et firma der har erfaring og viden på området, til denne del af processen. Der er rigtig mange regler der skal overholdes eksempelvis ved håndtering af det affald der opstår, men også når de miljøfarlige stoffer skal udsorteres ved miljøsanering.

Der findes vejledninger i sanering af de forskellige miljøfarlige stoffer, eksempelvis asbest og PCB, som skal overholdes. Igen er det jeres ansvar, og noget der skal være på plads. De skal tage udgangspunkt i hvad der er dokumenteret i miljørapporten, have uddannelsesbeviser, der kan dokumentere at de kan håndtere miljøfarlige stoffer efter gældende forskrifter og selvfølgelig være i besiddelse af det rigtige udstyr, når der eksempelvis skal udføres sanering der kræver, at der skal skabes undertryk i en del af bygningen.

Samlet set er det mere kompliceret at rive en bygning ned i dag end det var før 2013, hvor reglerne blev ændret. Hvis man ikke selv har mod på at stå med alle trådene og sætte sig ind i arbejdsprocesser og lovgivning, findes der virksomheder der tilbyder uvildig rådgivning gennem hele processen – det er ofte de samme, som tilbyder miljøscreeninger.

Related links