Skip to content
Nu får DFDS-færgerne i København landstrøm

Press release -

Nu får DFDS-færgerne i København landstrøm

Entreprenørarbejdet med at anlægge landstrømsanlæg ved DFDS-terminalen i København er i fuld gang. Satsningen er et samarbejde mellem CMP og DFDS med svenske Actemium som entreprenør og COWI som teknisk rådgiver. Anlægget forventes at være operationelt i sensommeren 2021 og vil gøre det muligt for DFDS’ færger Crown Seaways og Pearl Seaways at reducere skibenes CO2 udledning markant mens de er i havn.

CMP’s og DFDS’s fælles landstrømsinitiativ går hånd i hånd med begge selskabers ambitioner om at bidrage til at gøre havneaktiviteterne i København mere grønne. Når landstrømsanlægget er etableret bliver det muligt for færgerne at slukke skibets generatorer og reducere udslippene af luftforurenende stoffer samt partikler.

- Vi har siden 2019 brugt landstrøm på vores skibe i Oslo havn og ser frem til også at kunne nedbringe mængden af luftforurenende stoffer og partikler når skibene ligger ved DFDS’ terminal i Københavns havn. Vi ved fra Oslo, at det har en særdeles positiv påvirkning for miljøet i og omkring havnen og i særdeleshed for de beboere, der bor tæt på vores terminaler”, siger Torben Carlsen, CEO hos DFDS.

- Lang tids planlægning, projektering og udbud bærer frugt, når landstrømsanlægget tages i drift i slutningen af sommeren. Landstrømsinitiativet er af stor betydning for os og en vigtig milepæl i vores arbejde med at bidrage til FN’s globale holdbarhedsmål. At virkeliggøre dette i tæt samarbejde med DFDS føles rigtigt godt og vi glæder os til at færgerne allerede i sommer kan tilsluttes landstrøm, når de ligger ved kaj i København, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port.

Den svenskbaserede totalentreprenør Actemium etablerer et såkaldt OPS-anlæg (Onshore Power Supply) i København. Det er en markedsledende løsning for elektriske landbaserede tilslutninger til skibe. Actemium har tidligere etableret 16 OPS-anlæg i Norden, blandt andet et anlæg i Oslo, som DFDS-færgerne benytter i dag.

- Vi på Actemium syntes, at dette er en ærefuld opgave og er glade for den tillid vi har fået. I opgaven indgår også, at vi udfører grave og installationsarbejder på pladsen, fjernovervågning, drift og vedligehold. På kajen installeres desuden en fjernmanøvreret kran for tilslutning til færgen i de respektive færgelejer. Vi på Actemium er meget stolte over, hvordan vores OPS-anlæg hjælper vores kunder og brugere til en mere holdbar fremtid, som er mindre afhængig af fossile brændstoffer, siger André Olofsson, projektleder på Actemium OPS.

Landstrømsanlægget ved DFDS-kajerne er det første landstrømsanlæg i København.

For yderligere information, venligst kontakt:

Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Tlf: +46 (0)70 252 00 98.

Nicole Seroff, Director, Communications, DFDS
E-post: niser@dfds.com, Tlf: + 45 31 16 28 47.

André Olofsson, Project Manager, Actemium AB
E-post: andre.olofsson@actemium.com, Tlf: + 46 (0)303 79 81 79.

Fakta

  • Der etableres to tilslutningspunkter, en på hver kaj ved DFDS’ færgeterminal på Dampfærgevej i København. Anlægges leveres i en 40 fods container, som placeres på kajen. Den leverer 10 kV med 50 Hz.
  • Ifølge COWI’s rapport fra marts 2019 "Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe" (bestilt af Københavns Kommune), anslås det, at tilslutningen af landstrøm til DFDS-færgerne vil give en årlig reduktion af emissionerne på ca. 912 tons kuldioxid, 18 tons NOx og 0,4 tons partikler. Samlet set svarer det en reduktion på 1,6% af biltrafikken i København med hensyn til NOx.
  • I et normalt år sejler DFDS færgerne dagligt tur-retur mellem Oslo og København, i alt ca. mere end 700 sejladser med totalt ca. 800.000 passagerer årligt.
  • Actemium installerede den første landtilslutning i verden i Göteborgs havn for nogen år siden og har siden da leveret landstrømsanlæg i Kristiansand, Oslo, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm og Luleå.
  • Anlæggene er certificeret med IEC/ISO/IEEE 80005.

Subjects

Categories

Press contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact PR- & Corporate Communications Manager +46 70 252 00 98

Related content

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark
Visit our other newsrooms