Skip to content
Godt år for Copenhagen Malmö Port

Press release -

Godt år for Copenhagen Malmö Port

2018 blev et godt år for Copenhagen Malmö Port, CMP. Omsætningen steg med godt otte procent fra 839 MSEK til 908 MSEK. Krydstogtsegmentet slog igen rekord og bidrog stærkt til den øgede omsætning, blandt andet takket være den nyåbnede krydstogtskaj i Visby. Sammenlagt blev driftsresultatet forbedret med 32 MSEK og endte på 110 MSEK. Godsmængderne udgjorde samlet 15,1 mio. tons sammenlignet med 15,5 mio. i 2017.

CMP’s omsætning for 2018 endte på 908 MSEK mod 839 MSEK i 2017. Driftsresultatet blev 110 MSEK mod 78 MSEK i 2017, hvilket giver en overskudsgrad på 12,2 procent sammenlignet med 9,3 procent året forinden. Nettoresultatet udgjorde 46,7 MSEK mod 26,3 MSEK i 2017. I løbet af året håndterede CMP 15,1 mio. tons gods mod 15,5 mio. tons i 2017.

- 2018 var et godt og stærkt år for CMP. Selv om vi kan se visse volumenfald, eksempelvis for oliesegmentet, så går samtlige virksomhedsområder samlet set frem med øgede overskudsgrader. Jeg anser det som et resultat af det store arbejde, vi har gjort for at fokusere på de rigtige ting, arbejde mere effektivt og drage fordel af de forretningsmuligheder, der er opstået, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO for Copenhagen Malmö Port.

- Den største enkeltstående årsag til fremgangen, både hvad angår salg og indtjening, er knyttet til krydstogtvirksomheden. I april måned 2018 åbnede CMP den nye krydstogtskaj i Visby. Dette, i kombination med større skibe og flere anløb til både København og Malmö, betød, at CMP modtog 953.000 passagerer i løbet af sæsonen, konkluderer Barbara Scheel Agersnap.
CMP styrker dermed sin position som den førende krydstogtdestination i Nordeuropa. Samtidig steg også RoRo-mængderne i 2018 til 298.000 enheder. En af forklaringerne på dette er de muligheder, der findes i Malmø for at omlaste gods mellem forskellige typer trafik som skibe, lastbiler og tog.

Press contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark
Visit our other newsrooms