Gå til indhold
Danish Agro leverer solidt resultat i udfordrende år

Pressemeddelelse -

Danish Agro leverer solidt resultat i udfordrende år

En række udefrakommende faktorer sætter spor i Danish Agros regnskab for 2023. I et udfordrende marked er det dog lykkedes koncernen at realisere den næsthøjeste driftsindtjening nogensinde.

2023 blev et både udfordrende og godt år for Danish Agro koncernen. De eksterne faktorer, som i 2022 bidrog til et ekstraordinært højt resultat, ramte med omvendt fortegn i 2023 og medvirkede som forventet til en tilbagegang på top- og bundlinje.

”Vi forudså, at 2023 ikke ville byde på samme medvind på markederne som i 2022, og sådan gik det også. Priserne på afgrøder, råvarer og gødning faldt markant i løbet af året, og kombineret med kraftigt stigende renter, et lavere høstudbytte og en faldende europæisk griseproduktion har det været et udfordrende år. I det lys er vi meget tilfredse med årets resultat,” siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro.

Koncernens omsætning endte i 2023 på 51,2 mia. kr., hvilket er 13 % lavere end i 2022, men 17 % højere end i 2021. Samtidig falder resultatet før skat (EBT) til 543 mio. kr. i 2023, hvilket er over budgettet for året. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at renteudgifterne er øget med godt 200 mio. kr.

Driftsindtjeningen (EBITDA) falder til 1.432 mio. kr. i 2023 mod 1.973 mio. kr. i 2022. Trods tilbagegangen er driftsindtjeningen det næsthøjeste i koncernens historie, og det overstiger resultatet fra 2021 med 154 mio. kr.

”Vi ser tilbage på 2023 som et år, hvor vores koncernstruktur virkelig har vist sit værd. Vores forretningsområder supplerer hinanden godt, og næsten alle dele af forretningen har klaret sig utrolig flot i et svært marked. Samtidig har vi lagt skinner ud til de kommende års vækst, blandt andet med implementering af et nyt ERP-system, opkøb i Sydamerika og sondering af en række større investeringer inden for energiproduktion,” siger Henning Haahr.

Han fremhæver desuden integrationen af grovvarevirksomheden Hedegaard, der i begyndelsen af 2023 blev fusioneret ind i ejerkoncernen Danish Agro. Sammenlægningen styrker Danish Agros konkurrencekraft i Danmark og giver mulighed for at sætte endnu større fokus på kerneforretningen, digitalisering og bæredygtighed.

Koncernens samlede balance faldt til 21,1 mia. kr. i 2023 mod 22,8 mia. kr. i 2022. Det skyldes primært de generelt lavere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt lavere høstindgang.

Koncernegenkapitalen udgør 6,9 mia. kr. ved årets udgang. Sammenholdt med den faldende balance giver det en rekordhøj soliditet på 32,8 % mod 29,6 % i 2022.

”Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at flytte soliditetsgraden med over 3 procentpoint, og vi nærmer os vores langsigtede mål om at få en soliditetsgrad på over 35 %,” siger Henning Haahr.


De fire forretningsområder

Agribusiness
I forretningsområdet Agribusiness blev der i 2023 opnået en omsætning på 41,1 mia. kr. hvilket svarer til en tilbagegang på 16 %.

Forretningsområdet noterede sig et driftsresultat på 777 mio. kr. mod 1.421 mio. kr. i 2022.

Tilbagegangen er primært båret af lavere priser, mens der også har været lavere volume på grund af et lavere høstudbytte i de fleste af koncernens markedsområder. Høsten er således i hele markedsområdet minimum 10 % under et gennemsnitsniveau, og i Danmark er udbyttefaldet endnu større.

”Tilbagegangen i forretningsområdet er helt naturligt omstændighederne taget i betragtning. Kigger vi på de underliggende parametre, er vi meget tilfredse. Vi ser fortsat gode vækstmuligheder på markederne rundt om Østersøen,” siger Henning Haahr.

Han fremhæver, at grovvareforretningen i Danmark i 2023 har været påvirket af implementeringen af et nyt ERP-system og integrationen af Hedegaard i Danish Agro. Det skaber et solidt fundament for fremtiden og giver muligheder for en offensiv i et konkurrencepræget marked.

Machinery
Koncernens maskinaktiviteter realiserede i 2023 en rekordhøj omsætning på 6,1 mia. kr., hvilket er en vækst på 2 % i forhold til 2022. Samtidig endte driftsresultatet på 275 mio. kr., som er en indtjeningsfremgang på 3 % i forhold til 2022.

”2023 var for koncernens maskinaktiviteter et udfordrende år. Det skyldes, at mange maskiner bestilt helt tilbage i 2021-2022 kom frem til levering. Samtidig har inflationen og de høje renter medvirket til en smule tilbageholdenhed hos kunderne samt finansiering af et dyrere varelager. Året har desuden budt på en række investeringer i digitale løsninger til landbruget – blandt andet gennem nye samarbejder med innovative selskaber som Exatrek og AgXeed,” siger Henning Haahr.

Danish Agro koncernen solgte i 2023 i alt mere end 1.700 nye og brugte traktorer og mere end 800 mejetærskere. Det er meget tilfredsstillende, at maskinselskaberne på alle ni markeder har opnået en øget markedsandel indenfor både traktorer og mejetærskere i et faldende marked.

Special Feed
Koncernens forretningsområde Special Feed realiserede i 2023 et rekordhøjt driftsresultat på 270 mio. kr., som er en forbedring på 16 mio. kr. i forhold til året forinden.

Det er til trods for en mindre tilbagegang i omsætningen fra 3,6 mia. kr. i 2022 til 3,5 mia. kr. i 2023, som primært skyldes faldende råvarepriser. Omvendt voksede den samlede producerede tonnage på Vilomix’ 11 fabrikker med 4 %.

Vilomix har som den øvrige koncern fastholdt beslutningen fra 2022 om at stoppe al samhandel med Rusland med de konsekvenser, det medfører.

Inden invasionen af Ukraine havde Vilomix et betydeligt salg til Rusland, men det er i 2023 lykkedes at erstatte den manglende eksport til Rusland en til en via salg til andre eksportmarkeder, og blandt andet er salget til Ukraine fordoblet.

Herudover har divisionen i 2023 haft fokus på den internationale udvikling, hvor Vitamix med produktionsanlæg i Brasilien og Paraguay er blevet opkøbt, mens de resterende aktier i spanske Tegasa og polske Blattin Polska er blevet erhvervet.

”Vi følger vores ambition om at blive en større global aktør i forretningsområdet Special Feed og høste synergier ved hjælp af fælles indkøb, udvikling og markedsføring af produktkoncepter på tværs af markeder. Ved at vokse globalt kan vi øge vores viden af specialiseret foderrådgivning ved hjælp af nye digitale, innovative løsninger,” siger Henning Haahr.

Food
Koncernens forretningsområde Food havde ligeledes et godt år på trods af inflation, som udmøntede sig i ændrede forbrugsmønstre og herunder tilbageholdenhed i forhold til produkter med en merpris.

Forretningsområdet Food realiserede i 2023 en omsætning på 3,0 mia. kr., hvilket er på niveau med 2022, og en driftsindtjening på 217 mio. kr. mod 141 mio. kr. i 2022.

”Resultatet i Food-divisionen er det bedste nogensinde. De skyldes ikke mindst en rigtig stærk præstation af organisationen, der har formået at navigere flot i et volatilt marked. Samtidig har udefrakommende faktorer modsat de foregående år været gunstige,” siger Henning Haahr.

I begyndelsen af 2023 blev Danish Agro eneejer af DAVA Foods, hvilket giver mulighed for bedre at udnytte synergier i koncernen og samtidig gennemføre nye investeringer i eksempelvis plantebaserede fødevarer, som er et strategisk fokus i koncernen.

Selskabet har i 2023 haft et rekordår. En del af fremgangen i DAVA Foods skyldes udviklingen på verdensmarkederne, hvor der gennem året har været en underforsyning af æg som følge af blandt andet udbrud af fugleinfluenza i store dele af verden.

Det reducerede udbud af æg betød stigende æggepriser, og det lykkedes at hæve noteringerne på æg igennem hele 2023. Trods faldende foderpriser er noteringen ved indgangen til 2024 fastholdt på et historisk højt niveau.

Også koncernens delejede datterselskab DanHatch oplevede fremgang i aktiviteterne med fjerkræ. Her blev der i 2023 sikret en solid indtjening og sat afsætningsrekord med et rekordsalg på 503 mio. daggamle kyllinger.

DanHatch har i de seneste år udviklet sig særdeles positivt, og det forventes, at selskabet kan udbygge sin position i de kommende år.


Hovedmål for 2024
Danish Agro koncernen står som følge af resultaterne og de strategiske tiltag i 2023 økonomisk stærkt ved indgangen til 2024.

Også i det kommende år vil koncernen have fokus på at skabe værdi for de landmænd, vi samarbejder med, samtidig med at vi er opmærksomme på at håndtere en række kommercielle udfordringer.

”Vi har et fortsat stort fokus på omkostninger og risikostyring i 2024. Samtidig er det en vigtig prioritet at komme længere i vores arbejde med den grønne omstilling, så vi kan bidrage til, at landbrugssektoren kan producere flere fødevarer med et lavere input,” siger Henning Haahr.

Det er et løbende mål i koncernen at forbedre de økonomiske nøgletal, så udgangspunktet for den videre udvikling af forretningen er stærkest mulig til gavn for ejerne.

”Vi forventer ingen større opkøb i 2024, og vores finansielle målsætninger ligner overordnet de realiserede tal for 2023. Vi budgetterer således med en omsætning i niveauet 48-50 mia. kr. og et koncernresultat før skat, EBT, på niveau med det realiserede resultat i 2023,” siger Henning Haahr.

Forventningerne til 2024 for Danish Agro er, at koncernens finansielle styrke igen vil forbedres i 2024. Egenkapitalen forventes således at stige til niveauet 7,2 mia. kr., mens soliditeten ventes at stige til 34 %.

Det er koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2024:


For yderligere information, kontakt:

Thomas Mørch
Kommunikationsdirektør i Danish Agro
tlf. +45 2818 5797

Emner

Kategorier


Danish Agro a.m.b.a.

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.

Kontakt

Thomas Mørch

Thomas Mørch

Pressekontakt Kommunikationsdirektør +45 28185797

Dansk landbrugskoncern der er ejet af 8.300 danske landmænd

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.

Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.

Danish Agro
Køgevej 55
4653 Karise
Danmark