Gå til indhold
Danish Agro realiserer hidtil bedste resultat og højeste omsætning

Pressemeddelelse -

Danish Agro realiserer hidtil bedste resultat og højeste omsætning

Danish Agro koncernen har i 2021 realiseret sit hidtil bedste resultat samt sin hidtil højeste omsætning. Koncernchef Henning Haahr betegner det som meget tilfredsstillende – ikke mindst i lyset af, at 2021 var et meget udfordrende år rent kommercielt.

Danish Agro koncernens resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr. er det højeste nogensinde og ligger hele 32 % (157 mio. kr.) højere end sidste år. Omsætningen for 2021 er på 44,0 mia. kr., hvilket er 12 % højere end i 2020. Stigningen skyldes generelt øget aktivitet og øgede markedsandele på tværs af koncernens forretningsområder samt højere priser.

- 2021 har været et kommercielt udfordrende år, hvor både Covid-19, meget volatile markeder og forsyningsproblematikker gjorde det krævende at drive forretning. Netop i det lys er det meget tilfredsstillende, at vi både har formået at sikre forsyning og kvalitetsprodukter til vores kunder samtidig med, at vi realiserer så stærke resultater. Jeg er meget stolt over den indsats, som medarbejderne har ydet i det forgangne år, og vi står i en stærk position til det kommende år, siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro koncernen.

Driftsresultatet (EBITDA) bliver realiseret med 1.279 mio. kr., hvilket også er det hidtil højeste for koncernen.

- Jeg er meget tilfreds med, at både driftsresultat og resultatet før skat er steget markant i forhold til sidste år. Det vidner om en sund forretning, hvor resultatskabelse følger øget aktivitet, siger Henning Haahr.


Den samlede balance er på 19,8 mia. kr. i 2021, mod 17,2 mia. i 2020. Dette skyldes primært de generelt højere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt logistikudfordringer i forbindelse med corona-pandemien. Omsætningsaktiver er hermed højere end budgetteret og sidste år. Lagerbeholdningerne har generelt været højere end normalt netop for at øge forsyningssikkerheden til vores kunder.

Koncernegenkapitalen er steget med 424 mio. kr. og udgør 5,8 mia. kr. ved årets udgang. Dette sammenholdt med den øgede balance giver en reduceret soliditet på 29,1 %.

Et stærkt aktiv for landmanden

Ifølge Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, har Danish Agro koncernen i 2021 endnu en gang bevist, at den er et stærkt aktiv for landmanden i dagligdagen:

- 2021 har været præget af volatile markeder og forsyningsudfordringer, men Danish Agro er i hele 2021 lykkedes med at kunne forsyne landmænd med kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Det har været svært, men det er lykkedes samtidig med, at der er skabt rigtig flotte resultater.
Det vidner om, at vi står stærkt hos flere og flere landmænd, og at vi står med at godt afsæt til de kommende år. Det er meget positivt, siger Jørgen H. Mikkelsen.

God udvikling i koncernens forretningsområder

Danish Agro er organiseret i fire overordnede forretningsområder – Agribusiness, Machinery, Special Feed og Food. Generelt har forretningsområderne været kendetegnet af en stærk udvikling i 2021.


Agribusiness
I forretningsområdet Grovvarer er der aktivitets- og indtjeningsmæssigt opnået en flot udvikling på trods af den udfordrende prisvolatilitet på markedet. Således realiseres i 2021 en driftsindtjening på 803 mio. kr. Samtidig er opnået en positiv udvikling i den mængdemæssige afsætning overordnet set, og der realiseres en stigning i omsætningen på 4 mia. kr. Stigningen skyldes generelt højere priser, en værdifuld høst og strategien om at have langvarige partnerskaber med både danske og internationale leverandører. Det har sikret forsyningssikkerheden til kunderne i et år præget af logistikmæssige udfordringer.

Ligeledes er den positive udvikling i koncernens internationale selskaber i særligt Baltikum, Polen, Tyskland og Finland, hvor omsætningen er steget med 13 %, medvirkende til den stigende omsætning for året. Ydermere bidrager de tilkøbte aktiviteter fra Himmerlands Grovvarer i 2021.

Machinery

Koncernens maskinaktiviteter realiserede i 2021 en rekordhøj omsætning på 5,7 mia. kr., hvilket samlet set er en vækst på 18 %. Væksten skyldes blandt andet en yderst positiv udvikling i divisionens tre baltiske maskinselskaber samt i Finland.

Generelt har der været et behov i markedet for investeringer, og en værdifuld høst i år har givet mulighed for, at dette behov er blevet indfriet, hvilket kommer positivt til udtryk i årets resultat. Samtidig oplevedes i 2021 en generel vækst på maskinmarkedet på tværs af koncernens maskinselskaber med det resultat, at vi har øget vores markedsandele på samtlige markeder.

Special Feed

I koncernens forretningsområde Special Feed realiseres i år et driftsresultat på 256 mio. kr., som indtjeningsmæssigt er på niveau med sidste år. Omsætningen blev i 2021 realiseret på 3,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 9 % i forhold til 2020. Baggrunden herfor skyldes prisudviklingen samt en organisk vækst i forretningsdelen.

Vilomix har i 2021 haft fokus på at udvikle sin internationale forretning, hvilket blandt andet resulterede i, at den spanske premix- og mineralvirksomhed TEGASA i 2021 blev overtaget af Vilomix. Overtagelsen af TEGASA har ligeledes haft en positiv indvirkning på årets resultat.

Food

Det ændrede forbrugsmønster inden for æg grundet corona-pandemien har påvirket branchen og forårsaget en ubalance på æggemarkedet qua et generelt manglende detailsalg af æg og æggeprodukter i 2021. Samtidig blev flere lande i 2021 ramt af fugleinfluenza, hvilket betød store udfordringer for hele fjerkræbranchen. Slutteligt har ubalancen i produktionen af smågrise ramt resultatskabelsen i DanPiglets A/S negativt.

Danish Agro koncernens forretningsområde Food blev påvirket af disse forhold, hvilket kommer til udtryk i det regnskabsmæssige resultat. Således realiseres i 2021 en omsætning på 2,5 mia. kr., hvilket er en tilbagegang på 8 %, og en driftsindtjening på 84 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 76 mio. kr. i forhold til året før.

Hovedmål for 2022

Danish Agro koncernen står økonomisk stærkt ved indgangen til 2022. Vores fokus vil også det kommende år være på at forblive en konkurrencedygtig partner for de landmænd, vi samarbejder med, samtidig med at vi er opmærksomme på at håndtere en række kommercielle udfordringer.

Det er et løbende mål i koncernen at forbedre vores økonomiske nøgletal, så vores udgangspunkt for den videre udvikling af forretningen er stærkest mulig. Den fortsatte udvikling af forretningen sker således med flere mål for øje. Vi skal leve op til den moderne landmands ønsker og behov, samtidig med at vi sikrer balancen mellem finansiel robusthed og fremtidigt forretningspotentiale.

- De kommercielle udfordringer var i 2021 højere end sædvanligt, og jeg forventer, at det samme vil gøre sig gældende i 2022 med ekstraordinært volatile markeder samt inflation i fragt- og energiomkostninger, ligesom forsyningssikkerheden løbende udfordres. Disse forhold tages i betragtning i Danish Agro koncernens finansielle mål for 2022. Vi budgetterer således med et koncernresultat før skat, EBT, på 500 mio. kr., siger Henning Haahr.

På tværs af koncernen vil der være en række overordnede strategiske fokusområder i 2022.

- Vores koncernstrategi ”Stronger Together” indebærer fem gennemgående temaer, som vil være omdrejningspunktet for de strategiske indsatser i 2022. Disse temaer er udvikling og samarbejde, digitalisering, plantebaserede fødevarer og proteiner, employer branding samt bæredygtighed. Det er indsatser indenfor disse temaer, som vi mener skal være med til at skabe endnu mere værdi på landmandens bedrift, siger Henning Haahr.

Det er, ifølge koncernchef Henning Haahr, Danish Agro koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2022:


For yderligere information, kontakt:

Søren Møgelvang Nielsen
Kommunikationsdirektør i Danish Agro
tlf. +45 2332 8274

Emner

Kategorier


Danish Agro a.m.b.a.

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro Koncernen beskæftiger over 5.000 medarbejdere og vil i 2022 have en omsætning i niveauet 42 mia. kr.

Kontakt

Thomas Mørch

Thomas Mørch

Pressekontakt Kommunikationsdirektør +45 28185797

Dansk landbrugskoncern der er ejet af 8.300 danske landmænd

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.

Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.

Danish Agro
Køgevej 55
4653 Karise
Danmark