Gå til indhold
Griseproduktion: Nyt samarbejde skal øge overlevelsesraten hos søer

Pressemeddelelse -

Griseproduktion: Nyt samarbejde skal øge overlevelsesraten hos søer

SEGES Innovation og Danish Agro går sammen om at udveksle data, og på den baggrund skal landmændene understøttes i at øge overlevelsesraten blandt søer til gavn for både dyrevelfærd og bundlinje.

Et nyt datadrevet samarbejde mellem SEGES Innovation og Danish Agro – herunder datterselskabet Vilomix – har til formål at forbedre overlevelsesraten blandt søer og dermed bidrage til at vende den kedelige tendens, der siden 2017 har resulteret i en stigning af sodødeligheden i Danmark.

Gennem det nye partnerskab får Danish Agro og Vilomix adgang til data fra beslutningsstøtteværktøjet SEGES Insight. Denne data vil blive analyseret og samkørt med koncernens egne data på foderblandinger, tilskudsfoder og premix for at lave værdiskabende foderløsninger og rådgivning. Konceptet er testet af i en række forsøg, der har vist lovende resultater.

”Digitalisering og data er en vigtig del af vores strategi, og vi er overbeviste om, at vi med denne tilgang kan være med til at få hævet både overlevelsesraten og dyrevelfærden hos søer sammen med de danske landmænd. Vi ved, at det rette foder og management er nogle af de væsentlige faktorer, der bidrager til overlevelsen hos søer,” siger Arne Ringsing, der er Produktchef hos Danish Agro.

Danish Agro koncernen har en række partnerskaber inden for det digitale område, og med det nye samarbejde med SEGES kan landmændenes beslutninger nu blive endnu mere forankret i faktuelle data.

Også hos SEGES Innovation er der store forventninger til, hvad samarbejdet kan føre med sig.

”Det kræver en indsats på mange parametre at vende den kedelige tendens med stigende dødelighed blandt søer. Derfor er det vigtigt med tætte samarbejder, så vi i fællesskab kan blive klogere og understøtte landmændene i at sætte ind, hvor det er muligt,” siger Gunner Sørensen, der er chefforsker i SEGES Innovation.

At sikre en højere overlevelsesrate blandt søer vil ikke alene højne dyrevelfærden på bedrifterne. Også økonomisk vil det have en gevinst. Det estimeres således, at for en produktionsbesætning med indkøb af polte vil hvert procentpoint reduktion i sodødeligheden kunne give en gevinst på ca. 40 kr. pr. årsso.

For yderligere information, kontakt:

Thomas Mørch
Kommunikationsdirektør i Danish Agro
Tlf. +45 2818 5797

Malene Grouleff
Strategisk kommunikationsrådgiver i SEGES Innovation
Tlf. +45 21 70 80 92, magr@seges.dk

Emner

Kategorier


Fakta om Danish Agro
Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.


Fakta om SEGES Innovation
SEGES Innovation er en uafhængig forsknings- og innovationsvirksomhed, som arbejder for en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Virksomheden beskæftiger ca. 500 specialister, der kobler faglige indsigter med digitale teknologier, så ny viden kommer ud at virke i hele værdikæden fra jord til bord. Innovationen sker i tæt samspil med Danmarks mere end 30.000 landbrug, universiteter og uddannelsesinstitutioner, landbrugsrådgivere, fødevareproducenter, energiselska-ber og myndigheder. SEGES Innovation har hovedkontor i Aarhus samt i afdelinger i København og Karup J.

Kontakt

Thomas Mørch

Thomas Mørch

Pressekontakt Kommunikationsdirektør +45 28185797

Dansk landbrugskoncern der er ejet af 8.300 danske landmænd

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.

Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.

Danish Agro
Køgevej 55
4653 Karise
Danmark