Gå til indhold
Ina Karlshøj Julegaard, Unibio, og Arne Ringsing, Danish Agro, fortalte om Uniprotein® og forskningsprojektet på NutriFair den 16. januar 2020. Derudover kunne besøgende høre mere om produktet på Danish Agros stand på messen.
Ina Karlshøj Julegaard, Unibio, og Arne Ringsing, Danish Agro, fortalte om Uniprotein® og forskningsprojektet på NutriFair den 16. januar 2020. Derudover kunne besøgende høre mere om produktet på Danish Agros stand på messen.

Pressemeddelelse -

Nyt samarbejde omkring bæredygtigt protein til foder

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt. Samarbejdet er bygget op omkring et fælles forskningsprojekt, der skal afklare i hvilket omfang proteinproduktet Uniprotein® vil kunne udgøre et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.

Uniprotein®, et bakterielt proteinprodukt, der er udviklet af Unibio, består af en bakteriekultur, som findes naturligt i vandmiljøet. I en lukket patenteret fermenteringsproces med metan som kulstofkilde opformeres bakteriekulturen hurtigt, hvoraf det bakterielle proteinprodukt Uniprotein® så kan høstes. Ved brug af metan fra biogas til produktion af Uniprotein® er det eneste restprodukt vand og CO2, og aftrykket bliver derved mindre end for sammenlignelige konventionelle proteinprodukter.

Forskningsprojektet er støttet med DKK 9,5 mio. af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og involverer ud over Danish Agro og Unibio også Aarhus Universitet/Foulum, DTU Aqua og BioMar.

Arne Ringsing, Produktchef i Danish Agro, ser et stort potentiale i samarbejdet med Unibio:

- Jeg ser et stort potentiale i Uniprotein® som en effektiv, miljørigtig proteinkilde med en spændende ernæringsprofil. Jeg glæder mig til, at vi får testet produktet igennem i de forsøg, vi har planlagt. Vi er allerede begyndt på de første smagstests i en række grisehold, og den del ser lovende ud. Jeg ser store muligheder for, at Uniprotein® bliver et stærkt proteinalternativ i foderløsninger til de danske landmænd, siger han.

Også Ina Karlshøj Julegaard, Commercial Animal Nutritionist hos Unibio, ser frem til samarbejdet:

- Jeg er ret overbevist om, at vores forsøg vil vise, at Uniprotein® har et stort potentiale hos de danske landmænd. Både i forhold til at sikre den rigtige foderløsning, men også fordi produktet kan være med til at give landmændene et mere bæredygtigt proteinprodukt med en stabil forsyningssikkerhed, siger hun.

Forskningsprojektet startede i 2019 og vil løbe over tre år. Resultaterne fra forskningsprojektet vil løbende blive delt.

Arne Ringsing og Ina Karlshøj Julegaard fortalte om Uniprotein® og forskningsprojektet på NutriFair den 16. januar 2020. Derudover kunne besøgende høre mere om produktet på Danish Agros stand på messen.

For mere information, kontakt venligst:

Arne Ringsing
Produktchef, Danish Agro
Tlf. +45 2338 2540

Ina Karlshøj Julegaard
Commercial Animal Nutritionist, Unibio
Tlf. +45 53 26 60 54
E-mail: ikj@unibiogroup.com
www.unibiogroup.com

Emner

Tags


Om Danish Agro a.m.b.a.

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro Koncernen beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere og vil i 2020 have en omsætning i niveauet 35 mia. kr.


Om Unibio

Unibio er verdensførende inden for alternative proteiner med kernekompetencer inden for mikrobielle fermenteringsteknologier. I samarbejde med DTU og andre har Unibio udviklet en række innovative teknologier under U-Loop®-varemærket. Disse teknologier muliggør en omkostningseffektiv omdannelse af metan (naturgas eller biogas) i stor skala til et højkvalitetsprotein, Uniprotein®, ved anvendelse af metanotrofe (”metanspisende”) mikrober. Unibio’s teknologier afkobler fuldstændigt proteinproduktion fra landbrug og fiskeri og imødegår en af vor tids største udfordringer, nemlig hvordan vi skaffer højkvalitetsføde til en voksende befolkning uden at belaste allerede overfiskede bestande og uden at omdanne stadig mere land og skov til intensivt dyrket landbrugsjord. Uniprotein® er et patenteret, økologisk, sikkert og gennemtestet mikrobielt proteinprodukt, der er godkendt i EU til brug i foder til alle fiske- og dyrearter.

Pressekontakt

Søren Møgelvang Nielsen

Søren Møgelvang Nielsen

Pressekontakt Kommunikationsdirektør Kommunikation og Marketing 23328274

Relateret materiale