Gå til indhold
​Nyt magasin: Fjernvarmen går fra elproducent til elforbruger

Nyhed -

​Nyt magasin: Fjernvarmen går fra elproducent til elforbruger

Læs det nye nummer af magasinet Fjernvarmen, der har tema om fjernvarmens rolle, der er ved at skifte fra elproducent til elforbruger, grøn omstilling i et nyt byggeri og nye regler på fjernvarmeområdet.

For at styrke den grønne omstilling skal fjernvarmen tænde for den grønne strøm. I sommerens energipolitiske aftale lægges der op til at sætte turbo på elektrificeringen.

Det bakker Dansk Fjernvarme op om, selvom der er visse udfordringer.

- Udfasningen af PSO og halveringen af elvarmeafgiften er hovedårsagen til, at vores medlemmer kan sætte strøm til fjernvarmen. Det er rigtig godt. I fjernvarmen har vi det lager, der kan øge værdien af vindstrøm, fordi vi kan udnytte energien, når den er der, og holde igen med elforbruget, når vindmøllerne ikke snurrer. Dermed bliver fjernvarmen det lager for elsystemet, som alle dage har været elsystemets akilleshæl, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard til magasinet Fjernvarmen.

Fleksibiliteten i fjernvarmen slår chefanalytiker Nina Detlefsen fra tænketanken Grøn Energi også på.

- Fjernvarmeselskaberne skal finde andre teknologier end kraftvarme til at producere deres varme. Det er selvfølgelig en udfordring, men det er også en enorm mulighed. Fjernvarme er en fleksibel teknologi. Den har vist, at varme kan produceres sammen med el med høj effektivitet – nu kommer fjernvarmen til at vise, at den kan produceres højeffektivt, samtidig med at den skaber balance i et elsystem, der baserer sig mere og mere på vindenergi, forudser hun.

Temaet strækker sig over i alt otte sider, hvor du blandt andet kan læse om Broager Fjernvarmeselskab, der er en af dem, der er gået elvejen med en stor eldrevet varmepumpe.

Og der er meget mere at læse i magasinet:

Halm leverer grøn varme i Halskov

Halskov Halmvarmeværk, der blev indviet i februar, sørger for grøn varme til hele Korsør. Anlægget er det seneste tiltag i SK Forsynings grønne omstilling på Vestsjælland. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt stod for den officielle indvielse sammen med Slagelse Kommunes borgmester, John Dyrby Paulsen. Læs hele reportagen og se billederne.

Fokus på de mindre selskaber

Dansk Fjernvarme har nedsat arbejdsgruppen FOKUS-50, der skal afdække hvad Dansk Fjernvarmes 162 medlemmer med et varmesalg under 50 TJ har særligt brug for fra deres brancheorganisation. Ideerne og budskaberne fra FOKUS-50 indgår i beretningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 25. april.

Skattefrihed for fjernvarmeselskaber

Betingelserne for, at Fjernvarmeselskaber kan opnå skattefrihed er i vid udstrækning styret af skattemæssig praksis, som er på vej mod en mindre restriktiv tolkning. Læs om kravene til skattefrihed for fjernvarmeselskaber og få eksempler fra en helt aktuel afgørelse på området.

Emner

Tags

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark