Pressemeddelelse -

Branchestatistik: Rekordhøj eksport af fjernvarmeteknologi

Eksport af fjernvarmeteknologi og viden nåede i 2019 et rekordhøjt niveau, og med en bedre udnyttelse af grøn teknologi, større eksport og mere beskæftigelse kan fjernvarme levere et solidt bidrag til at skubbe Danmark i gang med en grøn genstart oven på coronakrisen.

Eksporten af fjernvarmeteknologi og rådgivning er i 2019 vokset fra 7,0 milliarder til 7,6 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på omkring 8 %. Derudover sker der en yderligere indirekte eksport direkte fra danske datterselskaber i udlandet uden at varerne krydser den danske grænse på 2,5 milliarder. Alt i alt var 2019 et godt år for eksport af dansk fjernvarmeteknologi.

- 2019 var et nyt rekordår for dansk fjernvarmeeksport, hvor vi kan være stolte over så stor en stigning. Det er nok klart at det samme ikke kommer til at gælde i 2020, men vi kan se der er et voksende potentiale i danske fjernvarmeløsninger og det er tydeligt at det især er EU-landene, som trækker den største stigning i eksporten, siger Lars Hummelmose, der er direktør i Fjernvarmeindustrien og fortsætter:

- Det er også første gang vi kigger på eksporten af danske fjernvarmeløsninger direkte fra de danske udenlandske datterselskaber, og her kan vi se, at danske fjernvarmevirksomheder også eksporterer sine produkter i stor stil. Vi ser dog fortsat et stort uforløst potentiale på eksportmarkederne, når flere lande skal i gang med den grønne omstilling. Ikke mindst på de nærmarkeder, hvor den danske industri i forvejen har et stærkt fodfæste.

Skub gang i grønne fjernvarmeprojekter
Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser man optimistisk på fremtiden på trods af Coronakrisen. Det skyldes ikke mindst en klimaftale på Christiansborg, hvor grøn varme fylder mere samtidig med at flere ønsker at udnytte muligheden for at tænke fjernvarmen ind i andre sektorer.

- Vi kan se at prisen på fjernvarmen falder på trods af andelen af vedvarende energi i vores fjernvarmenet stiger. Vi er godt på vej til at omstille varmesektoren til 100 procent vedvarende energi. Målet er at vi er helt CO2-neutrale i 2030 samtidig med at vi holder den gode komfort og priserne i ro for forbrugerne. Har man fjernvarme skal man roligt kunne tage sit bad om morgenen uden at frygte for at det skade klimaet lyder det fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

- Vi har et tæt og godt samarbejde med industrien, som vi fremadrettet skal levere løsninger til for at komme i mål med 70 % reduktion af CO2 inden 2030. Derfor kommer den næste tid også til at handle om, hvordan vi bliver ved med at være showroom for en omkostningseffektiv grøn omstilling, hvor vi får udnyttet overskudsvarmen fra industrien og andre store energiprojekter, får fremmet digitalisering og får de sidste 500.000 boliger, der fyrer med olie- og gas over på grøn varme, lyder det fra direktøren.

Branchestatistikken viser desuden, at den danske fjernvarme i 2018 nåede en rekordhøj andel af vedvarende energi, sådan at cirka 62 procent af fjernvarmen herhjemme i dag er baseret på vedvarende energi, samt at 2018 blev året, hvor fjernvarmeselskaberne fik rekord mange nye kunder. I dag bliver i alt 1.757.025 danske husstande opvarmet med fjernvarme, hvilket er en stigning på 26.666 kunder i forhold til året før.

Fakta om fjernvarmesektorens branchestatistik 2019

 • Den samlede beskæftigelse og afledte arbejdspladser er gået frem fra 19.242 ansatte i 2012 til 22.300 ansatte i 2019 – Det svarer til en stigning på knap 16 %.

 • Antallet af ansatte i varmeforsyningen er faldet fra 1.836 i 2012 til 1.800 i 2019. Alene fra 2017 til 2018 er antallet af ansatte faldet med 6,4% på trods af, at antallet af fjernvarmekunder aldrig har været højere.

 • Den samlede eksport var i 2019 på 7,6 mia. kr. Det er det højeste niveau der endnu er målt. Derudover eksporteres der dansk teknologi for cirka 2,5 mia. kr. direkte fra danske datterselskaber uden at varerne krydser den danske grænse

 • De danske selskabers tre største markeder var i 2019 Tyskland, Sverige og Kina

 • Der kom 26.666 nye fjernvarmekunder til i 2019. hvormed det samlede antal fjernvarmekunder er på 1.757.025.

 • Andelen af vedvarende energi er steget fra 45% i 2012 til at udgøre cirka 62% i 2018. Samtidig er kul og olie reduceret fra at udgøre 22% i 2011 til i dag at udgøre mindre end 12%.

 • Prisen på fjernvarme er gennemsnitligt faldet fra at være cirka 14.327kr i 2014 til at være 12.904kr. i 2020. Det svarer til en besparelse på cirka 10 %. 

Emner

 • Energi

Kategorier

 • dansk fjernvarme
 • varmepumper
 • varmepris
 • energi
 • eksport
 • fjernvarmeindustrien
 • branchestatistik

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197