Gå til indhold
​Dansk Fjernvarme modtager klimaplan fra IDA og AAU med åbne arme

Pressemeddelelse -

​Dansk Fjernvarme modtager klimaplan fra IDA og AAU med åbne arme

Fjernvarmen skal spille en fortsat central rolle i det danske energisystem, når Danmark skal være CO2-neutral allerede i 2045, lyder det i ny klimaplan fra IDA og AAU.

Fjernvarmenettet skal udbygges, så det dækker 63 pct. af det danske varmebehov. Naturgasområderne skal omlægges til fjernvarme. Geotermi skal udvikles. Overskudsvarme skal udnyttes bedre og overskudsvarmen fra PtX-anlæg skal ind i fjernvarmen

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra ingeniørernes fagforening IDA, der sammen med forskere fra Aalborg Universitet i dag har offentliggjort deres ambitiøse bud på en dansk klimaplan.

Ifølge planen skal Danmark allerede i 2045 blive klimaneutral – fem år tidligere end foreskrevet i klimaloven.

I den ambitiøse plan spiller fjernvarmen altså en fortsat helt central rolle. Det vækker naturligvis glæde hos Dansk Fjernvarme.

- IDA understreger, at fjernvarmen er rygraden i energisystemet. Fjernvarmenettet udgør allerede en vigtig lagringskapacitet ved at balancere udbud og efterspørgsel af den vedvarende energiproduktion. I takt med den stigende produktion af vedvarende energi, får vi tilsvarende behov for en udvidelse af fjernvarmen. Den konklusion når IDA også frem til, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

På linje med fjernvarmens klimaambitioner
Dansk Fjernvarme har med sit eget klimapolitiske udspil for 2030 sat nogle ambitiøse mål for fjernvarmens bidrag til den grønne omstilling. Allerede i 2030 skal fjernvarmesektoren være CO2-neutral. Mange af virkemidlerne er de samme som de, IDA og AAU foreslår i sin klimaplan.

Det bekræfter Kim Mortensen i, at fjernvarmen er på rette spor, og at fjernvarmeselskaberne er nøgleaktører i den grønne omstilling.

- Forsyningssektoren er klar til gå forrest. Vi har allerede fremlagt vores bud på fjernvarmens rolle i den grønne omstilling, hvor vi bl.a. ønsker at bidrage med konverteringer af olie- og gasfyr, bedre udnyttelse af overskudsvarme og sætte gang i det danske geotermi-eventyr, hvilket er i tråd med IDA’s anbefalinger, som har vores fulde opbakning, siger han.

Bureaukratisk regulering må ikke komme i vejen
Direktøren maner dog også til forsigtig besindighed. Skal forsyningssektoren være leveringsdygtig i sin del af den grønne omstilling, kræver det, at de politiske rammevilkår netop understøtter en grøn retning.

De nylige anbefalinger fra Forsyningstilsynet om at indføre indtægtsrammer og benchmarkregulering, kan blive bureaukratisk udfordring for fjernvarmeselskaberne til at gennemføre den grønne omstilling. Den del bør pilles ud af den grønne ligning, for at IDA og AAU’s klimaresultat for 2045 skal gå op.

- Skal vi bidrage til realiseringen af IDA’s plan, kræver det dog moderne rammer og regulering for forsyningssektoren, hvor vi bliver udvist den tillid, der skal til for at vi kan levere det vigtige grønne bidrag. Forsyningstilsynet nylige anbefaling om at foretage ’effektiviseringer’ vil betyde, at vores sektor bliver overbebyrdet med bureaukrati. Det rimer meget dårligt på grøn udvikling og omstilling. Vi skal derfor have sikret grønne rammevilkår, så vi kan yde vores store grønne bidrag, siger Kim Mortensen. 

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220
Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark