Gå til indhold
Dansk Fjernvarme: Stærkt klimaudspil fra KL

Pressemeddelelse -

Dansk Fjernvarme: Stærkt klimaudspil fra KL

Det er et stærkt, grøn klimaudspil som KL netop har præsenteret. Sådan lyder det fra Dansk Fjernvarme, der særligt roser kommunernes ønske om ansvar for selv at kunne hæve den grønne barre.

I et nyt klimaudspil som KL netop har præsenteret lancerer organisationen i alt 48 konkrete forslag, der kan sikre mere grøn omstilling, klimatilpasning og energieffektivisering lokalt.

Forslaget får roser med på vejen fra fjernvarmeselskabernes brancheforening:

- Kommunernes mulighed for at gennemføre strategisk energiplanlægning er helt afgørende for, at vi omkostningseffektivt når i mål med den grønne omstilling. Kommunerne har i en lang række tilfælde serveretten i forhold til de krav, der stilles, når der opføres nyt byggeri og når der skal laves grøn omstilling i de enkelte huse på villavejene, lyder det fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Tilslutningspligten skal tilbage på bordet
Blandt forslagene fra Kommunernes Landsforening er, at organisationen ønsker fortsat at kunne stille krav til, at boliger skal opvarmes med grøn fjernvarme. Muligheden for at anvende tilslutningspligt blev ophævet ved energiaftalen af 2018. Det er en fejl lyder det fra KL.

- Det er afgørende, at kommunerne får adgang til at gøre brug af de redskaber, der netop kan sikre omstillingen. Det gælder blandt andet deres mulighed for, at bede de enkelte boligejere om at tilslutte sig en grøn varmekilde, såsom fjernvarme, i stedet for olie og naturgas. Ofte er det kommunerne der stiller garanti for de store investeringer der sker lokalt. Jeg forstår derfor godt at kommunerne ønsker større sikkerhed for disse garantier, blandt andet ved at foreslå tilslutningspligten tilbage i værktøjskassen, så den igen bliver et redskab i kommunernes energiplanlægning.

I alt kommer cirka 62% af fjernvarmen fra vedvarende energi.

Dansk Fjernvarme har lanceret forslag om at omstille de i alt cirka 500.000 boliger, der i dag får opvarmet deres bolig med fossil energi til en grøn løsning. Afgørende for at disse boliger bliver omstillet er, at kommunerne får mulighed for at godkende projektforslag, hvor der ønskes at skifte gas ud med bl.a. fjernvarme.

Fakta – Det skriver KL om energiplanlægning:

For at understøtte strategisk energiplanlægning anbefaler KL:

- At kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Det kræver, at staten lægger en klar og overordnet retningslinje for udviklingen af energiforsyningen i Danmark samt tilvejebringer de nødvendige ressourcer og et sikkert regelgrundlag herfor.

- At staten sikrer rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kommunernes store investeringer i CO2-reduktioner – bl.a. i CO2-neutral varme.

- At staten genindfører tilslutningspligten til fjernvarme som et værktøj, kommunerne skal anvende til at fremme CO2-reduktioner i energisystemet.

- At staten sikrer stærkere incitamenter for virksomheder og forsyningsselskaber til at gøre brug af overskudsvarme fra produktion – og i øvrigt sikrer, at afgiftssystemet har en incitamentsstruktur, der understøtter CO2-reducerende tiltag.

Related links

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220
Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relaterede nyheder