Gå til indhold
I alt seks grupper arbejdede med hver deres problemstilling omkring. Her er det havvand som varmekilde, hvor Carsten Hendriksen, Ørsted, Sannah Grüner, Hofor, Pernille Hartmund Jørgensen, DTU og Kim Clausen, DFP deltog.
I alt seks grupper arbejdede med hver deres problemstilling omkring. Her er det havvand som varmekilde, hvor Carsten Hendriksen, Ørsted, Sannah Grüner, Hofor, Pernille Hartmund Jørgensen, DTU og Kim Clausen, DFP deltog.

Pressemeddelelse -

​Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Energibranchen skal lave en taskforce, der kommer med anbefalinger til, hvordan vi får et sammenhængende energisystem, hvor el og varme forbindes med varmepumper. Målet med anbefalingerne er at få regeringen til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, som laver en handlingsplan, der implementerer branchens anbefalinger.

Sådan lyder rådene fra en række eksperter fra energisektoren, som netop har deltaget i Tænketanken Grøn Energis Varmepumpecamp. Eksperterne har over to dage arbejdet med løsninger til, hvordan der kan skabes et markedsgennembrud for de store varmepumper i fjernvarmen.

- Grøn Energi har samlet branchens aktører, fordi det er vigtigt med tværsektorielle løsninger. Alle campdeltagere er dybt engagerede i grøn omstilling og integration af grønne energier. Der er en vilje og evne til at fortsætte arbejdet med de komplekse problemstillinger for store varmepumper, og jeg glæder mig til at læse det samlede sæt af anbefalinger til gavn for klimaet og forbrugerne, siger Jesper Koch, analysechef i Tænketanken Grøn Energi.

I alt 48 energieksperter fordelte på 41 virksomheder på tværs af den danske energisektor har deltaget i Varmepumpecamp 2018 arrangeret af tænketanken Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP.

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi vil samle branchen
Netop anbefalingen fra Varmepumpecampen om at lave en taskforce fører nu til konkret handling fra Dansk Fjernvarme og Grøn Energi.

- Som branche er vi stærkest, når vi står sammen om anbefalingerne, og der ser ud til at være en interesse i at det sker. Derfor vil vi i Dansk Fjernvarme og Grøn Energi sætte os i spidsen for at få indkaldt branchen, så anbefalingen om taskeforce kan realiseres. Mit håb er, at den kan levere et indspark til en handlingsplan, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Aktørerne bag anbefalingen peger på, at Folketingets mål om 55 procent vedvarende energi i 2030 og regeringens om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 ikke kan opfyldes ved bare at bygge nye vindmølleparker alene – eller importere mere biomasse. I stedet skal energisystemerne bindes sammen med store varmepumper i fjernvarmen for at sikre omkostningseffektivitet og bedst mulig synergi mellem el- og fjernvarmesystemet, sådan at man undgår unødvendige investeringer i overkapacitet.

- Det er ikke realistisk at nå 2050-målene uden både en elektrificering af energisektoren og en intelligent integration mellem el, gas og fjernvarme. Kun sådan sikrer vi balance mellem vindmøllers og solcellers svingende produktion og energiforbrugernes krav til stabil, grøn energi. De store varmepumper i fjernvarmen bliver bindeleddet til den intelligente integration. Skal det lykkes, kræver det både stærkere samarbejder på tværs af sektorerne og politisk medspil, konstaterer Jesper Koch.

Varmepumpecampens deltagere har arbejdet med i alt seks forskellige problemstillinger, og det samlede sæt af anbefalinger er nu ved at blive gennemgået og skal senere afleveres til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). 

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220
Jesper Koch

Jesper Koch

Analysechef 29252948

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark