Gå til indhold
Ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening til regeringens energiudspil
Ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening til regeringens energiudspil

Pressemeddelelse -

Energiudspil vil give grønnere og billigere fjernvarme

Der er ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, til regeringen for sit udspil til en ny energipolitisk aftale. Mere frihed til selskaberne og forslag om en reduceret elvarmeafgift, har længe stået højt på fjernvarmeselskabernes ønskeseddel.

- Jeg synes det er et meget stærkt udspil på de områder, hvor regeringen sætter forbrugerne og den grønne omstilling højest. Det gør det, når de foreslår at give en række fjernvarmeselskaber mere frihed til selv at bestemme, om de vil producere både el og varme og om de vil fyre med naturgas, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, og fortsætter:

- Der er særlig god grund til, at vi glæder os over forslaget om at reducere elvarmeafgiften. Det vil styrke fjernvarmens konkurrenceevne, vores mulighed for at udnytte vindmølleenergien og det vil give mulighed for meget bedre udnyttelse af den grønne overskudsvarme. Alt i alt et rigtig godt og grønt forslag, der vil understøtte fjernvarmens rolle i et stærkt sammenhængende energisystem til glæde for forbrugerne.

Energipolitik er ikke skattepolitik
Mens der er ros til regeringen for at ville reducere elvarmeafgiften, så har fjernvarmeselskabernes brancheforening meget svært ved at se fornuften i, at den generelle elafgift skal reduceres. Det vil føre til mere ineffektiv individuel opvarmning såsom elradiatorer og lignende. Samtidig vil det medvirke til at øge forbruget markant, på trods af, at energisektoren siden 2006 har brugt mere end 10 milliarder kroner i energispareordningen på at spare på energien.

- Det er meget svært at få øje på de objektivt rationelle argumenter for at stimulere nogle af de mest ineffektive måder at opvarme vores boliger på. Derfor må det handle om noget andet. Jeg synes ikke, at vores vigtige energipolitik, der skal skabe rammerne for den grønne omstilling, skal bruges til at drive skattepolitik, siger Kim Mortensen.

Mere frihed vil give lavere priser
Dansk Fjernvarme hæfter sig ved, at en række af forslagene på fjernvarmeområdet, foruden at pege i den grønne retning, også vil bidrage til at reducere priserne for forbrugerne.

- Når regeringen lægger op til at reducere kraftvarmekrav og brændselsbinding for en række selskaber og giver mulighed for, at også de større selskaber kan få dispensation for de stramme krav, så er det noget vi vil tage meget godt imod fordi det vil medvirke til at selskaberne kan investere i de billigste, grønne teknologier. Det er godt for det grønne Danmark og det er godt for fjernvarmekunderne, der kan se frem til billigere fjernvarme, siger Kim Mortensen.

For mere information kontakt: Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, tlf. +45 4021 2220 el. kmo@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme:
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt.

Related links

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220
Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark