Pressemeddelelse -

Fjernvarmen vil være 100% CO2-neutral i 2030

Fra 2030 kan fjernvarmekunderne få helt grøn fjernvarme i deres stuer. En helt grøn fjernvarme kan stå for 44% af regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70%. Det er blandt budskaberne i ny kampagne fra fjernvarmesektoren, som skal øge danskernes kendskab til den danske fjernvarme.

De fleste tænker nok ikke over det. Danskernes kendskab til fjernvarme kunne også godt være højere, når man sammenligner med, at 3,6 mio. danskere hver dag får grøn varme fra et af Danmarks fjernvarmeselskaber. Derfor går Dansk Fjernvarme i dag ud med en kampagne, der sætter spot på fjernvarmens komfort samt dens grønne og økonomiske potentiale:

- Danmark råber på grøn energi. Det er vi allerede godt på vej med. Faktisk er fjernvarmen blevet 25% grønnere siden 2012. Men vi kan gøre varmen endnu grønnere. Derfor har vi en ambition om at give danskerne 100% CO2-neutral fjernvarme i 2030, udtaler Jesper Frost Rasmussen, bestyrelsesformand i Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmen er en hjørnesten i et grønt samfund
Ambitionen bliver dog ikke indløst af sig selv. Det kræver investeringer i geotermi, overskudsvarme, solvarme, udnyttelse af varme fra PtX-anlæg og meget mere. Investeringer som fjernvarmeselskaberne er klar til at foretage:

- Isoleret set kan fjernvarmen levere det største bidrag til regeringens mål om 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030. Sol, vind, bæredygtig biomasse, overskudsvarme og sågar jordens indre kan give klimavenlig fjernvarme. Det er langt nemmere og billigere at gøre fjernvarmen klimaneutral ift. fx transport og landbrug. Samtidig kan fjernvarmens 66.000 km. lange rør under jorden gemme energien fra solen og vinden og fungerer dermed som et kæmpe lager for den vedvarende og fluktuerende energi, udtaler Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Nogle gange skinner solen rigtig meget. Så meget, at vi ikke kan nå at bruge al den energi, vi producerer. Andre gange er der mørkt og overskyet. Det stiller store krav til mulighederne for at lagre energien – og det er her, fjernvarmen kan noget, ingen andre teknologier kan. Fjernvarmen er et stort energilager, der kan forbinde sektorerne, så energien fra fx vind og sol udnyttes optimalt.

CO2-neutral fjernvarme kræver plads til innovation og udvikling
Hvis vi skal helt i mål, kræver det, at politikerne sikrer moderne rammevilkår for fjernvarmesektoren, så den grønne omstilling ikke bremses af bureaukrati og økonomiske spændetrøjer. Hos Dansk Fjernvarme appellerer Kim Mortensen derfor til, at fjernvarmen kommer på bordet som en vigtig del af regeringens klimaambitioner:

- Regeringen bør give plads til en moderne regulering, der giver mulighed for nye investeringer i grøn omstilling, og som respekterer branchens demokratiske ejerskab. Der er i de kommende år brug for massive investeringer i udfasning af fossile brændsler, og der er ikke mindst brug for, at fjernvarmen bidrager til at konvertere de mere end 400.000 boliger, der i dag opvarmes med naturgas til grønne varmeløsninger, siger Kim Mortensen. 

Sektoren er samtidig klar til at sikre fremdrift i den grønne opvarmning:

- For at sikre fremdrift, arbejder vi i fjernvarmesektoren systematisk og målrettet på at levere grøn varme, og ikke mindst forbedre effektiviteten i selskaberne. Samtidig leverer fjernvarmen et meget stort bidrag til at gøre andre sektorer grønne gennem investeringer i grøn teknologi, slutter Kim Mortensen.

Emner

 • Energi

Kategorier

 • klima
 • kim mortensen
 • energi
 • dansk fjernvarme
 • grøn omstilling
 • jesper frost rasmussen
 • forsyning
 • fjernvarmen
 • fjernvarme
 • klimaaftale

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale