Pressemeddelelse -

Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Ny Branchestatistik 2018: Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Den samlede beskæftigelse i fjernvarmesektoren er gået en anelse ned i 2017. Det samme er omsætningen, mens eksporten ligger nogenlunde på niveau med året før. Det viser fjernvarmesektorens branchestatistik for 2017.

I 2017 udgjorde fjernvarmesektorens samlede BNP-bidrag, 19,1 mia. kroner. BNP-bidraget er udtryk for den værditilvækst, sektoren tilfører det danske samfund. Siden 2012 er den danske fjernvarmesektors samlede BNP-bidrag steget med 3,5 mia. kr. eller i alt 16 procent.

- Den danske fjernvarmeindustri har de seneste mange år nydt godt af et tæt samarbejde med varmeforsyningen, som de både har kunnet bruge som udstillingsvindue for nye produkter og som laboratorium for nye produkter. Det kan vi se, at de mange udenlandske delegationer, vi dagligt tager imod, er meget imponerede over, siger Lars Hummelmose, der er direktør i Fjernvarmeindustrien og fortsætter:

- Når vi i modsætning til tidligere år ikke har oplevet vækst på eksportmarkedet, så skyldes det især, at en række vigtige markeder for de danske virksomheder, afventer afklaring på sektorens investeringsvilkår. Det sætter selvsagt investeringerne i stå, og det mærker de danske eksportvirksomheder også.

I den 6-årige periode, hvor sektorens BNP-bidrag er vokset med 16 procent, er der netto kommet cirka 100.000 flere fjernvarmekunder til, prisen på fjernvarme er faldet og andelen af vedvarende energi i varmeforsyningen steget fra 45 pct. til i dag mere end 53 pct.

- Den danske fjernvarmesektor har det godt. Vi leverer varen samtidig med, at vi arbejder tæt sammen med industrien, så den har så gode forudsætninger på eksportmarkedet som muligt, siger Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, og fortsætter:

- Men selvom det går godt, så er der ingen tvivl om, at stor usikkerhed præger fjernvarmeselskaberne i disse år. I øjeblikket bliver der truffet meget få investeringsbeslutninger i udvidelser af fjernvarmeområder og i ny teknologi og grøn omstilling. Det skyldes manglende afklaring om skatter og afgifter samt den store usikkerhed, der er skabt omkring fjernvarmesektorens regulering. Alt sammen har det stor indflydelse på, om det giver mening at investere i den ene teknologi frem for den anden. Det sætter sig i aktivitetsniveauet i stå og dermed også i industriens muligheder for at vise nye varer frem på hylderne.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • varmepris
  • forsyning
  • damvad
  • branchestatistik
  • fjernvarmeindustrien
  • dansk fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 53 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes medlemmer står desuden for i alt cirka 40 procent den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

Kontakt

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale