Gå til indhold
Ny cyberstrategi styrker kritisk infrastruktur

Pressemeddelelse -

Ny cyberstrategi styrker kritisk infrastruktur

Regeringen har netop offentliggjort sin cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren – en strategi som Dansk Fjernvarme tager positivt imod.

Truslerne mod det moderne samfunds vitale infrastrukturer skal tages alvorligt. Det gælder også for energisektoren, der kan blive ramt af cyberangreb fra fjendtlige stater, terrorister og kriminelle med store skader til følge.

Dansk Fjernvarme hilser derfor regeringens Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren velkommen.

- Vand-, varme- og elnettet er en del af vores kritiske infrastruktur, som vi har en fælles interesse i at beskytte så godt, vi kan uanset, om truslen kommer fra interesser, der vil kapitalisere på adgangen til vores fælles værdier, eller om det er udefrakommende cybertrusler, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, der fortsætter:

- I forsyningssektoren hilser vi regeringens cyberstrategi velkommen, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle en SektorCERT for energi.

Det moderne samfund er afhængig af mange vitale sektorer som f.eks. sundhed, finans eller tele. Ingen af disse sektorer kan dog fungere uden adgang til energiforsyning, hvad enten energien kommer som fjernvarme, elektricitet eller gas.

CERT for forsyningen
Samfundet kræver også velfungerende forsyning i form af vand og spildevand. Dansk Fjernvarme anbefaler derfor, at en SektorCERT for energi får mere karakter af SektorCERT for forsyning, så vi også formår at beskytte f.eks. vandforsyningen mod cyberangreb fra de kræfter, som vil skade vores samfund.

- Dansk Fjernvarme påtager sig som brancheforening for omkring 400 fjernvarmeselskaber en vigtig opgave med uddannelse af ledere og medarbejdere i selskaberne. Strategiens fokus på kompetenceudvikling passer godt med fjernvarmebranchens egne målsætninger inden for IT-sikkerhed og forbedreringer af robustheden over for fjendtlige cyberangreb mod vores fælles varmeforsyning, siger Kim Behnke

Dansk Fjernvarme vil sammen medforsyningssektorens kolleger være klar til at samarbejde med myndighederne om den konkrete udmøntning af den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektorerne (el, gas og varme) er udarbejdet af Energi, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med interessenter fra de danske energisektorer heriblandt Dansk Energi, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dinel, Radius og HOFOR.

Related links

Emner


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark