Pressemeddelelse -

Ny Grøn Varme Alliance ser dagens lys

Nogle af de største aktører i forsyningssektoren, industrien, fagbevægelsen og forskningsverdenen går nu sammen i en ny alliance, der vil bidrage til at sikre, at varmesektorens store klimapotentiale bliver indfriet. Det skal samtidig bidrage til vækst, beskæftigelse og teknologiudvikling til gavn for hele samfundet.

Partnerskabet går under navnet Grøn Varme Alliance.

Dannelsen sker i erkendelsen af, at grøn varme og fjernvarmeinfrastrukturen er nøglen i opfyldelsen af det danske klimamål, som det også senest blev fremhævet i regeringens og Folketingets nye klimaaftale.

- Grøn varme er helt fundamental for klimaindsatsen. Ved at styrke fjernvarmeinfrastrukturen kan vi koble sektorer som vores energiforsyning sammen med boligmassen, landbruget og transporten, så vi får ét stort energisystem. Vi har derfor taget initiativ til alliancen for at arbejde strategisk og målrettet for at bistå den store opgave, hvor Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling. Vi ønsker at sikre klimamål, grøn vækst og beskæftigelse, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Grøn Varme Alliance vil arbejde for såkaldt sektorintegration. Fjernvarmenettet kan binde energiproducerende- og forbrugende sektorer sammen via industri, forskning, digitalisering og teknologi. Konkret skal det ske gennem energieffektiviseringer, fremme af nye teknologier som geotermi og grønne brændstoffer, og udbredelsen af grøn varme til de 500.000 danske boliger, der skal have udskiftet deres olie- og naturgasfyr– helt på linje med den nye klimaaftale.

Grøn varme giver grønne job
Den fortsatte udvikling af grøn varme vil være af betydning for de danske klimamål, først i 2030 hvor Danmark skal opnå sin 70%-målsætning, og også senere i 2050 hvor Danmark skal være CO2-neutral.

Arbejdet derhen vil også have betydning for vækst i grønne arbejdspladser. Eksempelvis når der skal foretages nye rørlægninger og udskiftninger af fossil boligopvarmning til fjernvarme. Dette er en af årsagerne til, at fagforbundet 3F ser store muligheder i Grøn Varme Alliance.

-Vi skal koble grøn udvikling med nye arbejdspladser, så vi når klimamålene på en bæredygtig måde. Grøn Varme Alliance er et godt samarbejdsforum, hvor vi på tværs af sektorerne kan sætte fokus på varmesektorens klimapotentiale og i samarbejde finde løsninger til glæde for miljøet, lønmodtagerne og hele samfundet, siger forbundsformand for 3F, Per Christensen.

Industrien ser store muligheder
Bidraget til grøn beskæftigelse og vækst skal også findes i fremme af nye teknologier, der skal medvirke til den fortsat grønne omstilling i en stadig mere veludbygget varmeforsyning. Det gælder bl.a. geotermisk energi, hvor en anden alliancepartner, A.P. Møller Holding, har store planer og visioner for investeringer og udbredelsen af energiformen.

Her regner man med at kunne skabe 2.500 årsværk frem mod 2030, hvis det lykkes at få rammevilkårene for geotermi på plads. Og så er geotermi ikke mindst udset til at være en af nøgleteknologierne til at udfase den sidste kul i varmeforsyningen.

- I A.P. Møller Holding mener vi fuldt og fast, at geotermi har et stort potentiale til at bidrage til at gøre fjernvarmen rigtig grøn. Det kræver, at vi støtter og styrker den grønne fjernvarmesektor. Det er kernen i alliancens arbejde, og vi er derfor meget begejstrede for at være en del af den, lyder det fra CEO i A.P. Møller Holding Geothermal, Samir Abboud.

Også hos Danfoss ser man store muligheder i Grøn Varme Alliance.

- Grøn og bæredygtig fjernvarme er sammen med energieffektiviseringer helt afgørende for, at Danmark kan nå sine klimamål. Derfor er jeg glad for, at vi nu har samlet gode kræfter på tværs af industri, samfund og forskning til nu at sætte fokus på det store potentiale heri. Vi kan nu gribe chancen efter Corona-krisen og igennem målrettede investeringer i fjernvarmen sikre arbejdspladser, samtidig med at vi sætter turbo på den grønne omstilling, siger Lars Tveen, President i Danfoss Heating.

De står bag Grøn Varme Alliance:

A.P. Møller Holding, Danfoss, Grundfos, 3F, Dansk Metal, Synergi, Kamstrup, Logstor, Copenhagen Infrastructure Partners, Siemens, Aalborg Universitet, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme

Læs mere på www.grønvarmealliance.dk

Emner

 • Bygning, ejendom

Kategorier

 • energieffektivisering
 • vedvarende energi
 • forskning
 • klimahandlingsplan
 • klimaaftale
 • erhvervsliv
 • kim mortensen
 • grøn energi
 • forsyning
 • fjernvarmeindustrien
 • fjernvarme
 • energi
 • eksport
 • dansk fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale