Gå til indhold
Årets Fjernvarmepris går til Slagslunde Fjernvarme
Årets Fjernvarmepris går til Slagslunde Fjernvarme

Pressemeddelelse -

Slagslunde Fjernvarme modtager Fjernvarmeprisen

Slagslunde Fjernvarme er hædret med Fjernvarmeprisen, fordi forbrugerne i landsbyen i 2013 købte deres værk af international forsyningskoncern og siden da har halveret varmeprisen.

Slagslunde Fjernvarmes formand Eigil Tams og driftsleder Jens Sperling er netop blevet hædret med Fjernvarmeprisen 2017, der er uddelt på Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg.

I 2011 kostede det 39.775 kroner om året at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter i Slagslunde i Nordsjælland, da Slagslunde Fjernvarme var ejet af den internationale forsyningskoncern E.ON.

- I 2011 havde brugerne fået nok. De ville ikke finde sig i at skulle betale så meget, når andre slap væsentligt billigere. I 2013 lykkedes det så for brugerne – for knap 13 millioner kroner lånt af KommuneKredit – at vriste fjernvarmeværket fra E.ON. og tilbage til sig selv. Det var så absolut kampen og besværet værd. For kunderne fik hurtigt mere menneskelige regninger, siger Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro, der netop har overrakt Fjernvarmeprisen til Slagslunde Fjernvarme.

Varmeprisen for et standardhus i landsbyen er i dag 17.278 kroner om året – mere end en halvering siden 2011 og 40 procent lavere, end da forbrugerne købte værket i 2013. E.ON’s administrationsomkostninger var mere end en million kroner om året, mens de i dag er omkring 250.000 kroner på værket.

- Jeg er glad for at modtage prisen på vegne af varmeaftagerne i Slagslunde og min bestyrelse, der har bakket op om vores indsats for at sikre billigere varme, Eigil Tams, der er bestyrelsesformand i Slagslunde Fjernvarme og forsætter,

- Udover at vi har fået billigere varme og styrket sammenholdet, så oplever vi også en spirende optimisme i byen efter vi gik sammen om at overtage varmeværket.

Temaet for Dansk Fjernvarmes landsmøde er i år ”Fælles om forsyningen”, som forbrugerne i Slagslunde Fjernvarme i dag er – til gavn for dem selv, deres privatøkonomier og det lokale fællesskab.

- Det var ikke til gavn for kunderne, at værket i Slagslunde var på kommercielle hænder. Tværtimod var det først, da brugerne tog værket til sig, at det blev til gavn for dem. Fjernvarmen i Slagslunde bliver i dag drevet af både lønnede og frivillige, men det er slående, hvor markant forskellen i priserne er. Det giver stof til eftertanke, om det nu også er til fordel for brugerne, hvis fjernvarmeværkerne bliver konkurrenceudsat – at de bliver privatiserede og skal arbejde på rent kommercielt grundlag, siger Dansk Fjernvarmes formand, Uffe Bro.

FAKTA

Slagslunde Kraftvarmeværk er et barmarksværk i Slagslunde i Egedal Kommune. Anlægget blev etableret af NESA i 1996 og overtaget af E.ON i 2005. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. købte værk og net per 1. juli 2013.

Værkets årlige varmeproduktion er cirka 5.600 MWh og elproduktionen cirka 200 MWh i normalår. Værket drives af forbrugerejede Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. med 231 tilsluttede aftagere. En fuldtidsmedarbejder og en arbejdende bestyrelse med seks medlemmer står for driften.

Fjernvarmeprisen fra dansk Fjernvarme går til et fjernvarmeselskab, virksomhed, organisation eller person, der har gjort og gør en særlig indsats for fjernvarmen.

Med hæderen følger en statuette af kunstneren Per Hillo og 25.000 kroner. Prisen blev i år uddelt for tiende gang.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark