Gå til indhold
Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Pressemeddelelse -

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

Hvilket ansvar påhviler bestyrelsen i et forsyningsselskab, og hvornår er det ledelsen i selskabet, der træffer den afgørende beslutning? Det og en lang række andre udfordringer, som forsyningsselskaberne indenfor vand og varme står med, kan de nu finde svaret på i et nyt kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme netop har præsenteret.

Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for cirka 2.000 danske vand forsyninger, siger:

- Vi har lagt stor vægt på, at vores kodeks er brugbart, og jeg synes faktisk, at vi er endt med et kodeks, som er sund fornuft sat i system. Samtidig er det et rigtig godt supplement til vandværkernes vedtægter. Mange af de anbefalinger, der indgår i vores nye kodeks, er noget, som man i forvejen - bevidst eller ubevidst – gør ude på vandværkerne, derfor er jeg meget optimistisk i forhold til, at de forbrugerejede forsyninger vil tage godt i mod det.

De forbrugerejede vand- og varmeselskaber er drevet non-profit, hvorfor de ikke må opkræve mere, end det koster at producere og levere vand og varme. Omvendt har de heller ikke andre interesser end deres ejeres, der samtidig er deres forbrugere, hvilket skaber et helt naturligt pres for at sikre så billige forsyninger som muligt.

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 350 forbrugerejede fjernvarmeselskaber, siger:

- Helt grundlæggende tror jeg, det er svært at finde en sektor, der agerer mere ansvarligt end varmesektoren, der under non-profit regulering har alle incitamenter til at tjene forbrugerne. Når det alligevel har været væsentligt at formulere et selvstændigt kodeks for de forbrugerejede selskaber, så skyldes det, at de mange selskaber har et stigende behov for at formalisere det arbejde, de gør, og få synliggjort den indsats og det ansvar, de i den daglige drift lever op til.

De to brancheorganisationer har i samarbejde med en række medlemmer samt konsulentfirmaet PLUSS Leadership formuleret 24 konkrete anbefalinger fordelt på 6 kategorier, der udgør en samlet beskrivelse af, hvilket ansvar selskaberne forventes at leve op til.

Den 13. juni 2017 kunne DANVA, Danske Vandværker, Affaldsforeningen og Dansk Fjernvarme præsentere kodeks for god selskabsledelse for de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I november senere på året kunne elsektoren ved Dansk Energi præsentere et kodeks for de forbrugerejede elselskaber og nu præsenteres et samlet kodeks for de forbrugerejede forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren.

Læs de to foreningers kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber i det vedhæftede dokument.

Læs mere om kodeks for god selskabsledelse i kommunaltejede selskaber her.

For mere information kontakt:

Allan Vejrup, direktør i Danske Vandværker, tlf. 40 20 92 42 el aw@danskevv.dk

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, tlf. 40212220 el kmo@danskfjernvarme.dk

Emner

Kategorier


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark