Pressemeddelelse -

​Varmepumpeplan præsenteres for ministeren

I dag får energiministeren overrakt en plan for, hvordan vi får store varmepumper ind i fjernvarmen. Planen er beskrevet i seneste udgave af magasinet Fjernvarmen.

Varmepumper har længe været en varm kartoffel i energidebatten. Både selskaber, politikere og eksperter har dem øverst på ønskesedlen, så Danmark kan få et grønt og sammenhængende energisystem, hvor fjernvarmesektoren kan producere grøn varme på grøn vindenergi.

Desværre har det haltet med løsninger, da forskellige hindringer og barrierer først skal overvindes. Her nævner Energikommissionen den nuværende afgiftsstruktur som den væsentligste hindring. Og presset for at finde løsninger tager til.

Derfor annoncerede Dansk Fjernvarme ved landsmødet 2016, at foreningen sammen med tænketanken Grøn Energi ville stå i spidsen for en plan, der skal sætte gang i udbygningen af de store eldrevne varmepumper. Målet for planen er, at der i 2025 skal være indfaset 500 MW varmepumper hos danske fjernvarmeselskaber, oplyser magasinet Fjernvarmen, der netop er udkommet.

I dag overrækker tænketanken Grøn Energi og Dansk Fjernvarme så ”500 MW-planen” - som den er døbt - til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, når han gæster Fjernvarmens Hus i Kolding.

Varmepumper giver flere gevinster
Hvis planen lykkes, vil det have tre umiddelbare konsekvenser.

- Først og fremmest vil 500 MW varmepumper være en direkte gevinst for statskassen. For alternativet er nemlig, at fjernvarmeselskaberne omstiller fra afgiftsbelagt naturgas til afgiftsfri biomasse. Med sænkede elafgifter vil staten få flere hundrede millioner kroner i provenu, forklarer Jesper Koch.

Derudover vil det medvirke til Danmarks grønne omstilling, så vi med tiden kan få en CO2-neutral varmeproduktion ved at udnytte den megen overskudsvarme, samt medføre et mere samlet energisystem, hvor vi kan udnytte den stadig stigende mængde vindenergi.

- Men for mange af varmeselskaberne er der et mere presserende mål, for en række af dem rammes økonomisk ved udgangen af 2018, når grundbeløbet bortfalder. Her kan varmepumperne sikre konkurrencedygtige varmepriser, så 200.000 fjernvarmekunder undgår prisstigninger, forklarer analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i Fjernvarmen.

Planen er inddelt i tre faser: Fase 1 handler om barrierer og løsninger. Fase 2 om udbredelse hos de mindre selskaber og deres erfaringer. Og fase 3 om udbredelse i de større byområder.

- Det er et ambitiøst projekt at få 500 MW store varmepumper indfaset i 2025. Det er ikke urealistisk, men det kommer til at kræve samarbejde og vilje fra en bred vifte af aktører. Vi kan reelt tage det danske energisystem videre ind i fremtiden og dermed også skabe grobund for en endnu større dansk eksport af energiløsninger, vurderer Jesper Koch i magasinet Fjernvarmen.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • grøn energi
  • varmepumper
  • fjernvarme
  • dansk fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

Kontakt

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98