Nyhed -

​Ny evaluering: Hospitalsklovne hjælper børn og unge i psykiatrien

Danske Hospitalsklovne hjælper og gør en positiv forskel for børn og unge, der er indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. Det viser en ny evaluering, foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS.

Det er første gang i foreningens historie, at hospitalsklovnenes indsats er blevet evalueret af en ekstern evaluator. Og budskabet er klart. Fagpersonalet, der samarbejder med hospitalsklovnene, vurderer, at børn og unge i psykiatrien har stor glæde af klovnebesøgene.

Evalueringen viser nemlig, at fagpersonalet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger oplever hospitalsklovnene som en relevant faglighed, der understøtter det vigtige arbejde, psykiatrien gør for indlagte børn og unge. Det er særligt indenfor fem områder: Relationer, stemninger, behandling, selvforståelse/handlekraft, håb og drømme.

Det viser evalueringen

Behandling: Hospitalsklovnene kan bidrage til behandlingsarbejdet ved at give fagpersonalet mulighed for at observere børnene og de unge i samværet med klovnene. De kan også skabe små, ufarlige rum, hvor børnene kan øve sig i noget, de har brug for at overvinde eller lære.

Relationer: Hospitalsklovnene kan bringe positive forstyrrelser ind i dagligdagen og åbne nye muligheder i relationerne mellem børn, og mellem børn og personalet på afdelingen.

Stemninger: Hospitalsklovnene møder børnene og de unges stemninger og følelser på nye måder og giver også svære følelser plads til at være der – og til at forandre sig.

Selvforståelse og handlekraft: Hospitalsklovnene kan understøtte børnene og de unges handlekraft og styrke deres tro på at være noget værd og at kunne noget.

Håb og drømme: Hospitalsklovnene hjælper børn og unge til at turde drømme og til at tro på fremtiden, som mange kan have mistet i forbindelse med indlæggelsen. Hospitalsklovnene griber børnene og de unges drømme – også de urealistiske eller de ufærdige – og bruger deres fantasi til at give dem liv og luft under vingerne

Et tæt samarbejde

På Roskilde Børnepsykiatrisk Døgnafsnit, hvor afdelingssygeplejerske Mette Juul Rasmussen arbejder, har de haft hospitalsklovnebesøg de seneste år. Resultaterne fra evalueringen stemmer godt overens med afdelingssygeplejerskens oplevelse af hospitalsklovnene på afdelingen:

- Gennem leg med hospitalsklovnene får børnene en pause fra den vanlige dagligdag, og der åbnes for foranderlighed og nysgerrighed. Vi oplever blandt andet, at hospitalsklovnene bidrager til at skabe nye fællesskaber blandt børnene, der kan have udfordringer med det sociale, fortæller hun.

Mette Juul Rasmussen tilføjer, at observationer af de indlagte børn er blevet en vigtig del af udredningen og behandlingen, og at de særlige situationer, som klovnene skaber, giver personalet mulighed for nye og supplerende observationer af børnene.

Evalueringen viser netop, at det tætte og tillidsfulde samarbejde mellem personale og hospitalsklovne er vigtigt for at opnå de bedste resultater for børn og unge, der møder hospitalsklovnene i psykiatrien.

Om vores arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien

 • Vi besøger 11 afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Alle vores hospitalsklovne har en uddannelse på 1,5 år og modtager løbende efteruddannelse i børnepsykiatriske diagnoser og kontaktudfordringer
 • Vi arbejder på at nå ud til endnu flere børn med psykiske udfordringer ved at tilbyde klovnebesøg på specialskoler og bosteder
 • Indsatsen i psykiatrien er finansieret via Det Obelske Familiefond og Satspuljemidler frem til 2022

Vil du vide mere om evalueringen?

Se evalueringsnotatet fra Socialt Udviklingscenter SUS. 

Related links

Emner

 • Sundhed, sundhedsvæsen, lægemidler

Kategorier

 • hospitalsklovne
 • nærvær
 • samarbejde
 • hospitalsklovn
 • børn
 • familie
 • børnepsykiatrien

Kontakt

Josefine Fischer Hüttel

Pressekontakt Kommunikationskonsulent 31 35 38 66