Pressemeddelelse -

Stor efterspørgsel på hospitalsklovne i hele landet: Danske Hospitalsklovne uddanner 12 nye hospitalsklovne til glæde for fagpersonale og indlagte familier

Danske Hospitalsklovne har netop optaget 12 nye lærlinge på hospitalsklovneuddannelsen, som starter den 14. marts 2022. Det største hold nogensinde på uddannelsen. En nødvendighed for at imødekomme den store efterspørgsel, der er på hospitalsklovnes kompetencer og tilstedeværelse på alle landets børneafdelinger:

”Vi mærker en stigende efterspørgsel på hospitalsklovne fra hospitaler og besøgssteder i hele landet. Der er simpelthen bud efter de kompetencer, som hospitalsklovnene kommer med, så det er fantastisk, at vi nu har mulighed for at uddanne 12 nye hospitalsklovne,” siger direktør i Danske Hospitalsklovne, Tania Dethlefsen og understreger vigtigheden i, at der uddannes flere hospitalsklovne:

”Hospitalsklovnenes vigtigste opgave er at styrke indlagte børn og familiers livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. Når vi uddanner 12 nye, har vi bedre mulighed for at være der, hvor behovet er,” siger hun.

Med det nye hold lærlinge tæller Danske Hospitalsklovne 73 hospitalsklovne fordelt over hele landet, hvoraf 61 allerede er færdiguddannede.

Glædelig nyhed for personale og indlagte familier

For både fagpersonale og indlagte familier er det en glædelig nyhed, at der snart er flere hospitalsklovne på vej.

Peter Ahlburg er overlæge på børneanæstesiafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, hvor han i snart 17 år har arbejdet tæt sammen med hospitalsklovne. For ham et meningsfyldt samarbejde, der er med til at sikre positive oplevelser for børn på hospitalet:

”En operation og en bedøvelse kan være hårdt for barnet og for hele familien. Derfor gør vi alt for at sikre en god oplevelse. Og her spiller hospitalsklovnene en stor rolle,” siger han og uddyber: ”Hospitalsklovnen er ufarlig, legende og kan lave skøre ting, der er ude af kontekst. Det letter stemningen, og gør ganske enkelt mit arbejde som læge lettere.”

At hospitalsklovnene gør livet for indlagte børn og familier lettere, ved også Runa Stæhr. Hun er mor til August, som fik konstateret kræft som 4-årig. Familien har derfor tilbragt utallige timer på hospitalet, og her har hospitalsklovnene haft en stor betydning for både hendes søn og hende:

”Hospitalsklovnene kan afdramatisere og bløde op for Augusts frygt og den anspændte stemning. Derfor er klovnene også altid med til stuegang hos August,” fortæller hun.

I dag er August kræftfri, og indlæggelser er et overstået kapital. Men ifølge Runa Stæhr vil minderne med hospitalsklovnene altid være de lyspunkter, som de vil huske tilbage på, trods en meget hård tid.

Hospitalsklovne med høj faglighed og ekspertise

At arbejde som hospitalsklovn kræver høj faglighed og ekspertise. Derfor er alle foreningens hospitalsklovne professionelt uddannede og lønnede. Hospitalsklovneuddannelsen tager halvandet år og består af undervisningsmoduler og praktikforløb på børneafdelingerne og i børne- og ungdomspsykiatrien.

De 12 nye lærlinge bliver færdiguddannet i sommeren 2023, men allerede fra sommer 2022 vil det være muligt for indlagte børn og familier at møde de nye hospitalsklovne, når de starter op i praktikforløb med erfarne hospitalsklovne.

Related links

Emner

  • Sundhed, sundhedsvæsen, lægemidler

Kategorier

  • danske hospitalsklovne
  • nærvær
  • hospitalsklovn
  • glæde
  • indlagte børn

Om Danske Hospitalsklovne

  • Danske Hospitalsklovne besøger indlagte børn på alle landets børneafdelinger samt på institutioner og særtilbud for børn & unge, herunder børnepsykiatriske dag- og døgnafsnit
  • Danske Hospitalsklovne eksisterer kun i kraft af bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde
  • Uddannelsen af det nye hold hospitalsklovne er finansieret af bidrag fra private og fra halvdelen af de pantdonationer, som Lidls kunder donerer via flaskepant i 2022
  • Hospitalsklovnene stilles gratis til rådighed for landets børneafdelinger og lønnes af foreningen Danske Hospitalsklovne

Pressekontakt

Josefine Fischer Hüttel

Pressekontakt Kommunikationskonsulent 31 35 38 66