Gå til indhold
Slut med at sprøjte nær drikkevandsboringerne

Pressemeddelelse -

Slut med at sprøjte nær drikkevandsboringerne

Politikerne fortjener stor ros for den aftale, de har indgået om beskyttelse af vores drikkevand. Aftalen betyder, at der fremover ikke må bruges pesticider i nærheden af drikkevandsboringerne. Samtidig opprioriteres screeningen, så grundvandet skal testes for flere stoffer. Politikerne er også blevet enige om at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssig brug fra 1. juli 2020.

Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker, siger:

”Der er tale om nogle super vigtige skridt for til gavn for drikkevandet. Politikerne har truffet mange gode beslutninger, for det er centralt, at vi både får øget beskyttelsen af vores drikkevand og samtidig får meget bedre tjek på overvågningen af vores grundvand. Vi glæder os til at bistå vores vandværker, når aftalen skal implementeres lokalt i kommunerne”.

Til og med 2022 skal kommunerne vurdere alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der bruges pesticider til erhvervsmæssige formål. En del af den vurdering vil også være at tage stilling til, om der er eksisterende vaskepladser inden for BNBO, der skal flyttes. Politikerne bag aftalen ønsker, at kommunerne, så vidt det kan lade sig gøre, skal indgå frivillige aftaler med lodsejere og vandværker. Aftalepartnerne vil hvert år modtage en status for gennemgangen for at sikre, at der er fremdrift på området. Når kommunerne ikke i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO’erne, vil aftaleparterne indføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.

”Jeg er glad for aftalen, men på lidt længere sigt kan det blive nødvendigt at kigge nærmere på andre ting, så vi kan blive ved med at tappe os et glas vand fra hanen uden bekymring. Her tænker jeg for eksempel på de områder, hvor grundvandsdannelsen er sårbar”, fastslår direktør Susan Münster.

Aftalen om sprøjtefri BNBO’er er indgået i regi af pesticidstrategien, der er indgået af regeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.


Danske vandværker er branche- og interesseorganisation for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens industri og leverandører.

Vi tilbyder rådgivning, kurser og netværk, og vi kommunikerer både mod medlemmer og forbrugere. 

Vi arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne. Vi har fokus på energi- og miljøvenlig drikkevandsforsyning, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.

Pressekontakt

Dorthe G. Rasmussen

Dorthe G. Rasmussen

Pressekontakt Pressemedarbejder 26707106

Danske Vandværker

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets vandforsyninger.
 
Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens
industri og leverandører.
 
Vi tilbyder rådgivning, kurser, netværk og politisk interessevaretagelse
til vores medlemmer. Vores kommunikation om branchen retter sig både
mod medlemmer og forbrugere. Vi arbejder for en sikker og effektiv
vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Danske Vandværker
Solrød Center 20C
2680 Solrød Strand
Denmark