Gå til indhold
Ny kanal til stærke personskildringer fra flygtninge og fordrevne
Ny kanal til stærke personskildringer fra flygtninge og fordrevne

Pressemeddelelse -

DRC Dansk Flygtningehjælp giver flygtninge og fordrevne en kanal til deres stærke, menneskelige beretninger

På World Refugee Day den 20. juni lancerer DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) en ny kanal til stærke personskildringer fra mennesker, der enten er eller har været fordrevet, eller mennesker, der er i tæt berøring med denne ene procent af verdens befolkning: Human Being. Being Human.

Med ønsket om at inkludere flygtninge og fordrevne mere i deres værtssamfund lancerer Danmarks største NGO, DRC, en ny kanal, Human Being. Being Human., der skildrer livet på flugt – men også livet efter. Opgaven, DRC påtager sig, er en vigtig kommunikativ opgave i forhold til at afmystificere mennesker på flugt og bryde stereotype opfattelser af, hvem de er. DRC retter derfor fokus på den globale situation i forhold til fordrevne mennesker ved at fokusere på stærke personfortællinger, der ikke ekskluderer, men inkluderer.

Tidligere flygtning, Rahwa – nu Nicole – ændrede sit navn for at kunne leve sit liv

Nicole deler sin historie på DRC’s nye platform. I 1997 flygtede hun fra krigen i Eritrea. ”Jeg flygtede gennem bjergene for at nå frem til den etiopiske grænse,” fortæller Nicole. Hendes historie er et vidnesbyrd om kvindelig styrke ud over det sædvanlige. Som fremmed i et nyt land følte hun sig blandt andet fremmedgjort på grund af sit navn, Rahwa. Hun tog navneforandring til Nicole og trods det svære møde med et nyt sprog og en ny kultur, tog hun en uddannelse, fik arbejde og klarede rollen som mor i en radikalt anderledes kultur. Det har hun netop skrevet en bog om, ”Fremmed i Danmark.”

Flere historier til Human Being. Being Human.

DRC opfordrer alle, der enten har en relevant historie at dele eller blot har en interesse for vores sag, til at besøge den nye platform, Human Being. Being Human. på DRC | Human Being. Being Human. 


For spørgsmål kontakt:

soes.jespersgaard@drc.ngo
60268113

Related links

Emner

Tags

Regions


DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) er en førende, international flygtningeorganisation, der støtter flygtninge og internt fordrevne hele vejen: under eksil, under bosættelse og integration i et nyt land og efter hjemkomst. Vi yder akut humanitær nødhjælp og beskyttelse. Vi støtter flygtninge og internt fordrevne til at blive selvforsørgende og inkluderet i værtssamfundet – og vi arbejder sammen med lokale samfund, civilsamfund og regeringer for at fremme og sikre rettigheder og fredelig sameksistens. Grundlagt i Danmark i 1956, 9.000 ansatte, 7.500 frivillige.

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Beskyttelse, nødhjælp og rettigheder

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) – internationalt kendt som Danish Refugee Council – er en privat, humanitær organisation, der siden 1956 har arbejdet for at beskytte flygtninge og sikre deres rettigheder. Med udgangspunkt i menneskerettighederne og FN’s Flygtningekonvention arbejder vi efter vores vision:

Ingen flygtning skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det. - Vi vil være de bedste til at løse problemer, der knytter sig til fordrivelse og integration.

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) er til stede i mere end 30 af verdens brændpunkter, hvor flygtninge og internt fordrevne har behov for basal nødhjælp og støtte til at genopbygge en tilværelse.

I Danmark fokuserer vi på asylspørgsmål og integration. Vi er med hele vejen rundt om flygtningenes behov: når flygtningene søger om asyl, når de har brug for hjælp til integration eller kontakt til danskere, og når flygtninge ønsker at vende hjem.

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC)
Borgergade 10, 3.sal
1300 København K.
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum