Pressemeddelelse -

Ingen kvinde skal lide nød – heller ikke den tid på måneden. Period!

De fleste ved, hvad ‘den tid på måneden’ betyder. Alligevel er menstruation mange steder i verden tabubelagt. Millioner af kvinder må hver måned gå glip af vigtig skolegang og deltagelse i aktiviteter – bare fordi de bløder. Aftabuisering, afmystificering og vigtig viden om menstruation bliver hvert år markeret på Den Internationale Menstruationsdag den 28. maj, og DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) har lavet kampagnen ‘Den tid på måneden’, som bidrager til, at hverken tabu, myter eller mangel på midler skal stå i vejen for, at piger og kvinder ikke kan deltage i samfundet – heller ikke den tid på måneden.

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) er med til at markere datoen for den årlige Internationale Menstruationsdag den 28. maj. En dato, som er nøje udvalgt, fordi en gennemsnitlig cyklus varer 28 dage, mens blødningsperioden typisk er fem dage. Men mest af alt er det en dag, hvor bekæmpelse af menstruationstabuet og kvinders muligheder – særligt i udviklingslandene – bliver sat i fokus. For nogle er det forbundet med smerte og humørsvingninger. Men for millioner er det også forbundet med skam og manglende adgang til hygiejneartikler, der forårsager fravær fra skole eller arbejde. Det har DRC sat fokus på igennem kampagnen ’Den tid på måneden’, hvor man kan støtte Danmarks største NGO i arbejdet med at stoppe tabu og hjælpe med adgang til sanitære forhold og hygiejneartikler.

Menstruation får stadig verden op i det røde felt
Halvdelen af alle mennesker på flugt er piger og kvinder. Det er cirka 40 millioner mennesker. De er specielt sårbare i forbindelse med menstruation. Kvinder på flugt lever ofte i flygtningelejr eller små midlertidige urbane boliger uden tilstrækkelig adgang til bind, badefaciliteter og sæbe. De må i stedet bruge gamle og beskidte klude, stykker af madrasser, blade eller aviser som bind. De må også ofte leve med en kultur, der opfatter menstruation som skamfuld. Pigerne går derfor ikke i skole eller på arbejde, fordi de risikerer at blive udskammet, når deres omgivelser ser, at de har blødt igennem. De er afskåret fra at deltage i aktiviteter under deres menstruation. Joan Stenderup, som blandt andet har arbejdet som Protection Manager for DRC i verdens største flygtningelejr, Cox’s Bazar i Bangladesh, har været øjenvidne til kvinders situation. ”Små piger oplever stigmaet fra en helt ung alder. I Cox’s Bazarlejren findes der såkaldte safe spaces, hvor børn kan lege. De helt små piger deltager i aktiviteterne, men legene stopper brat, så snart de bliver kønsmodne – omkring 12 år – hvor de får menstruation.”
“Det er tydeligt, at menstruation er et tabubelagt emne, fordi kvinderne i flygtningelejrene først føler sig trygge ved at tale om komplikationerne omkring menstruation i fortrolige rum,” fortsætter hun. Joans arbejde bestod blandt andet i at oprette fokusgrupper for kvinder i lejrene og opspore de mest udsatte til individuelle rådgivningssamtaler. “Det er den eneste måde at få kvinderne i tale. Frygt for seksuelle overgreb er et stort problem. Ofte er der mange – både mænd og kvinder – om at dele et toilet, men da menstruation er et kæmpe stigma, føler kvinderne sig utrygge og særligt udsatte i den periode. De må finde andre steder at skifte bind og bade, men vejen til det næste toilet er ofte risikofyldt på grund af faren for at blive voldtaget på vejen,” afslutter hun.

Hvordan kan du hjælpe?
Du kan hjælpe DRC med at støtte kampagnen ”Den tid på måneden”, der samler penge ind til at hjælpe fordrevne piger og kvinder, som står i en særlig sårbar situation, hver gang de har menstruation. ‘Den tid på måneden’ sørger for, at kvinderne får bind, sæbe og en spand til vand, så de kan vaske sig selv og deres bind. DRC bygger badefaciliteter, så kvinderne kan komme i bad, uden at det foregår i familiens midtpunkt i hjemmet. Derudover uddanner og oplyser DRC både piger og drenge, kvinder, mænd og lokalsamfund i kvinders grundlæggende rettigheder som grundlag for at sikre lige adgang til skole, uddannelse og arbejde for kvinder på flugt. Menstruation skal ikke forhindre nogen kvinde i at deltage i samfundet.

Find mere information om ‘Den tid på måneden’ på flygtning.dk/den-tid.

Fakta om menstruation

 • Hver dag har ca. 800 millioner piger og kvinder menstruation på verdensplan.
 • På globalt plan har 2,3 milliarder mennesker ikke adgang til badefaciliteter. I de fattigste lande har kun 27 procent af befolkningen adgang til en håndvask, vand og sæbe i hjemmet.
 • 65% af kvinder i Kenya har ikke råd til at købe bind.
 • I Uganda kommer 50% af pigerne ikke i skole hver måned af frygt for at blive udskammet på grund af at have deres menstruation.

Kilder: unicef.org, worldbank.org, unwomen.org, borgenproject.org

Fakta om Joan Stenderup

  • Udsendt som Protection Manager for DRC Dansk Flygtningehjælp i 18 måneder.
  • Som leder for et team af sagsbehandlere havde hun til opgave at tage sig af de mest sårbare i nogle af de største flygtningelejre i Bangladesh – heriblandt kvinder, enlige mødre, personer med handikap og uledsagede børn.
  • I lejrene i Bangladesh bor der næsten 1 million Rohingya-flygtninge, som er flygtet over grænsen fra Myanmar.

Pressekontakt på e-mailadresse press@drc.ngo eller pressetelefon på +45 28 11 67 27.

Related links

Emner

 • Kriminalitet, jura, retsspørgsmål

Kategorier

 • verdens flygtninge
 • kvinder på flugt
 • tabu
 • humanitær hjælp
 • flygtningelejr
 • dansk flygtningehjælp
 • flygtninge
 • menstruation
 • ligestilling
 • stigma

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) er en førende, international flygtningeorganisation, der støtter

flygtninge og internt fordrevne hele vejen: under eksil, under bosættelse og integration i et nyt

land og efter hjemkomst. Vi yder akut humanitær nødhjælp og beskyttelse. Vi støtter flygtninge og

internt fordrevne til at blive selvforsørgende og inkluderet i værtssamfundet – og vi arbejder

sammen med lokale samfund, civilsamfund og regeringer for at fremme og sikre rettigheder og

fredelig sameksistens. Grundlagt i Danmark i 1956, 9.000 ansatte, 7.500 frivillige.