Dansk Retursystem har reduceret CO2-udledningen med 36 procent siden 2014.
Dansk Retursystem har reduceret CO2-udledningen med 36 procent siden 2014.

Nyhed -

Dansk Retursystem: CO2-udledning reduceret med mere end 1/3

Dansk Retursystem har siden 2014 arbejdet på at nedbringe CO2-udledningen pr. emballage betragteligt frem mod 2020. Nu viser nye tal, at en effektiv indsats på flere områder allerede nu har reduceret CO2-udledningen med 36 procent.

Siden 2014 har det været et erklæret mål for Dansk Retursystem at nedbringe CO2-udledningen pr. emballage, som bliver sendt retur via pantsystemet og sendt til genanvendelse via en af Dansk Retursystems fabrikker. Målet er at reducere udledningen med en tredjedel i 2020 sammenlignet med 2014. Nu viser nye tal for 2018, at det er mere end lykkedes. I alt 36 procent er CO2-udledningen reduceret siden 2014.

Indsat på alle områder
At reducere forbruget så markant inden for en relativ kort periode kræver indsatser på flere områder. Et af de steder, virksomheden har sat ind, er på transportområdet, hvor virksomheden bl.a. har arbejdet med ruteoptimering. 

Dansk Retursystem har også reduceret sit CO2-aftryk væsentligt ved at købe strøm fra en vindmølle. En aftale som blev indgået i andet halvår af 2015.

Pantsystemet sparer også CO2
Ud over målet og arbejdet med at reducere virksomhedens eget CO2-aftryk spiller pantsystemet med den cirkulære økonomiske forretningsmodel en rolle set i et større perspektiv, når det gælder klima og CO2. I 2018 afleverede danskerne 1,4 mia. flasker og dåser retur. Genanvendelsen af emballagerne betød, at der blev sparet ca. 143.950 tons CO2, i forhold til hvis emballagerne blev produceret af nye råstoffer.

Emner

  • Naturressourcer

Siden 2002 har Dansk Retursystem haft eneret på at drive det danske pantsystem, hvor man henter, tæller og sorterer tomme dåser og flasker og sender dem til genanvendelse. Med eneretten følger derfor en forpligtelse til altid at være effektiv og sørge for, at udgifterne er så lave som muligt.

Pressekontakt

Pressekontakt

Pressekontakt 30671390

Relaterede nyheder