Pressemeddelelse -

Danskerne vil gerne være gode naboer

Vi bor tæt op ad hinanden og ses måske hver dag. Men hvordan har vi det egentlig med vores naboer? Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har taget temperaturen på naboskabet landet over, og Syddanmark viser sig at være topscorer, når det drejer sig om at være glade for sine naboer – men de andre landsdele er også godt med.

En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden viser, at danskerne generelt vurderer naboskabet i deres eget nabolag som værende godt. De klare vindere er dog naboer i Syddanmark, hvor knap 55 % svarer, at naboskabet i deres område er godt.

Regionerne fordeler sig således:

1. Syddanmark: 55 %

2. Nordjylland: 50 %

3. Midtjylland: 49 %

4. Sjælland: 46 %

5. Hovedstaden: 43 %

DKR og TrygFonden har lavet en undersøgelse af naboer og naboskabet i Danmark, da naboskab er en vigtig faktor for vores følelse af tryghed og trivsel der, hvor vi bor. Et godt naboskab er derudover også et vigtigt fundament for udøvelsen af nabohjælp og dermed forebyggelse af indbrud.

Undersøgelsen viser, at kun knap 10% af danskerne vurderer deres naboskab som egentligt dårligt. De resterende 90% vurderer det som godt, eller neutralt. Knap halvdelen af de 4.700 adspurgte har talt med deres nabo inden for det seneste døgn og yderligere 35% inden for den seneste uge. Samtidig kender danskerne gennemsnitligt navnene på 12 naboer.

Alligevel peger undersøgelsen også på, at rigtig mange af os tror, at vores naboer går mindre op i naboskabet, end vi selv gør:

Undersøgelsen peger på, at vi har en positiv social norm i forhold til naboskab i Danmark”, siger Mikkel Holm, phd. og adfærdsforsker. “Det betyder, at danskerne generelt vil tage positivt imod det, hvis deres nabo tager initiativ til f.eks. at etablere Nabohjælp i nabolaget. Men det er der mange danskere - ifølge undersøgelsen - der ikke er klar over. Derfor kan det være, at de holder sig tilbage med at tage kontakt, fordi de er bange for, at deres nabo vil afvise dem”.“

“Vi ved, at det første skridt derfor er det vigtigste”, siger Lone Harlev, projektleder for Nabohjælp fra DKR og Trygfonden. “Nogle gange er det de små ting, der kan gøre en stor forskel, så hvis vi starter i det små med at hilse på hinanden og genkende de nærmeste naboer, så ved vi, at det kan være grobund for mange andre ting i nabolaget. Alt fra at aftale nabohjælp, til at skovle sne eller en kort hyggesnak, når man mødes”.

Som en del af arbejdet med undersøgelsen har DKR og TrygFonden lanceret en række små redskaber, der skal gøre det nemmere at få startet naboskabet. Blandt andet er der en guide til gode nabotraditioner, skabeloner til at indkalde til beboermøder og en samtalemenu til at komme i gang med snakken. Redskaberne kan findes på www.nabohjælp.dk/nabotyper.

”Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af et godt naboskab og vise danskerne, hvor lidt der skal til for at styrke naboskabet. I sidste ende håber vi selvfølgelig, at flere får lyst til at gå sammen om at organisere Nabohjælp og derigennem øge trygheden i boligkvartererne”, fortæller Christoffer Elbrønd, projektleder i TrygFonden.

Undersøgelsen har også givet anledning til nogle gode fortællinger om naboskab og nabohjælprundt omkring i landet. Fx fortæller Finn Weber fra Svendborg, om nabohjælpen på deres vej:
Vi er en lille vej, men vi holder virkelig øje med hinanden. Vi var fx genhuset pga. en vandskade, og to gange kontaktede naboerne os, da de kunne se, at der pludselig var lys inde i vores hus om aften. Begge gange var det så vores dreng som tog hjem om aften og spillede computer, men det var en dejlig ting at vide, at der bliver holdt øje”.

Faktaark

 • I alt 4.700 respondenter har deltaget i undersøgelsen, som er udført af KL7 for DKR og TrygFonden.
 • Der er en stærk positiv norm omkring naboskabet blandt danskerne.
 • Omtrent 90 % af deltagerne i undersøgelsen har talt med deres nærmeste nabo inden for det seneste døgn eller inden for den seneste uge.
 • Flest mænd vurderer, at de har talt med deres nabo, inden for det seneste døgn
 • Den ældste del af deltagerne i undersøgelsen taler mere med deres naboer end de yngre
 • Aldersgrupperne 60+ er dem der er mest tilfredse med deres naboskab
 • I Syddanmark har knap 52 % talt med deres nabo inden for det sidste døgn.
 • Kvinderne i undersøgelsen kender i gennemsnit navnet på én nabo mere, end mændene gør.

Få den fulde undersøgelse og yderligere kommentarer hos:

Camilla Rich, kommunikationsmedarbejder i Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, tlf. 9133 8088, cri@dkr.dk.


Se flere nabofortællinger på www.dkr.dk


Sådan kan I nemt forebygge indbrud:

 • Tilmeld dig og brug Nabohjælp.dk eller Nabohjælps-appen til at koordinere nabohjælpen.
 • Fortæl naboen, når du skal være væk fra din bolig – aftal at de skubber posten ind ad brevsprækken, fylder skraldespanden eller parkerer deres bil i jeres indkørsel.
 • Vær opsøgende og nysgerrig, når du færdes i dit boligområde og møder fremmede mennesker.
 • Skab god belysning omkring boligen – så har tyven sværere ved at komme uset ind i boligen.
 • Værdifulde genstande bør ikke kunne ses udefra. Mange tyve spotter værdigenstande gennem vinduerne.
 • Brug evt. tænd/sluk-ure til lys og radio, så det ser ud som om, der er nogen hjemme.
 • Lås dit skur eller ryd op så der ikke ligger redskaber i haven. Nogle indbrudstyve medbringer ikke værktøj, men finder det på gerningsstedet. 
 • Rod gerne med legetøj i haven og opvask på køkkenbordet. Så ser det ud som om, der er nogen hjemme.
 • Lås dørene indenfor, når I tager væk i længere tid. Så bliver det besværligt for tyven at komme rundt i sin søgen efter værdigenstande.
 • Gardiner, der er trukket for, gør det sværere at vurdere, om der er nogen hjemme, men ”indhyl” ikke hele hjemmet i gardiner.


Læs mere om Nabohjælp på www.nabohjælp.dk. Du kan se, hvordan du sikrer din bolig på www.dkr.dk.

Emner

 • Sociale spørgsmål, generelt

Tags

 • det kriminalpræventive råd
 • dkr
 • indbrud
 • naboskab
 • gode naboer
 • nabohjælp
 • trygfonden

Om Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden
Nabohjælp handler om at forebygge indbrud og skabe tryghed og trivsel for borgerne. Når borgerne bliver mere opmærksomme i deres boligområder, øges opdagelsesmulighederne og derved risikoen for tyvene. Derfor har DKR og TrygFonden iværksat projekt Nabohjælp, der skal få flere danskere til at yde aktiv nabohjælp og til at være mere opmærksomme, når de færdes i deres boligkvarterer. Projektet består bl.a. af hjemmesiden www.nabohjælp.dk og appen Nabohjælp.

Pressekontakt

Charlotte Ruge

Pressekontakt Pressemedarbejder 41 74 73 80

Elizabeth Bergmann Burns

Pressekontakt Kommunikations- og analysechef +45 22 79 27 86

Camilla Rich

Pressekontakt Projektmedarbejder, Trygfonden og DKR Ressourceteamet, Nabohjælp +45 91 33 80 88

Relateret materiale