Pressemeddelelse -

DFDS A/S Kvartalsrapport OPJUSTERING AF RESULTATFORVENTNING TIL 2010

Selskabsmeddelelse nr. 16/2010


Resultatet for DFDS' ro-ro-fragtruter, havneterminaler og finans blev en del
bedre end forventet i 1. kvartal. For resten af året, og særligt i 2. kvartal,
forventes markedsudviklingen at blive mere positiv end antaget tidligere på
året. På denne baggrund opjusteres det forventede resultat før skat for 2010
med DKK 100 mio. til omkring DKK 200 mio. eksklusive poster vedrørende
Norfolkline. 

Om 1. kvartal og opjusteringen siger Niels Smedegaard, CEO - Vores opjustering
af resultatforventningen skyldes en kombination af bedre markedsforhold, mere
effektiv drift og valutakursreguleringer. Der er mere volumen i fragtmarkedet,
end vi havde forudset, og det er lykkedes at udchartre al overskydende tonnage.
Vi har vendt udviklingen i vores største havneterminal og på passagersiden, har
vi fastholdt indtjeningen i et fortsat vanskeligt marked. Udviklingen for dele
af container- og traileraktiviteterne var ikke tilfredsstillende i 1. kvartal,
men fremgangen i de øvrige forretningsområder mere end opvejede dette. 


Væsentlige begivenheder i 1. kvartal (sammenligningstal: 1. kvartal 2009):


•Omsætningen steg med 12,6% til DKK 1.611 mio.

•Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg med 27,8% til DKK 100 mio.

•EBITDA-margin øget til 6,2% (5,5%)

•Finansomkostning DKK 32 mio. lavere på grund af valutakursreguleringer

•Resultat før skat forbedret med DKK 41 mio. til DKK -62 mio.1

•Ro-ro-fragtruters indtjening styrket af høj volumenvækst i Østersøen og
stigning i SEK 

•Udviklingen vendt for havneterminal i England

•Stabil udvikling for passageraktiviteter på trods af højere bunkeromkostning

•Tilbagegang for dele af container- og traileraktiviteterne

•Årets forventede resultat før skat opjusteres med DKK 100 mio. til omkring DKK
200 mio. eksklusive poster vedrørende Norfolkline 


1 DFDS' kvartalsresultater påvirkes af sæsonudsving med lavsæson i 1. kvartal
og højsæson i 3. kvartal. 


Source: Millistream

Emner

  • Virksomhedsoplysninger

Kontakt

Gert Jakobsen

Pressekontakt Informationschef +45 2440 0043

Relateret materiale