Pressemeddelelse -

DONG Energy intensiverer efterforskning af olie- og gas i Storbritannien

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 15:57 torsdag d. 13. november 2008

DONG Energy intensiverer efterforskning af olie- og gas i Storbritannien

Det engelske energiministerium har netop tildelt DONG Energy 21 nye blokke til efterforskning bestående af et samlet nyt areal på 3600km2 i området omkring West of Shetlands, og forventer allerede at igangsætte arbejdet med indsamling af seismisk data i de netop tildelte licensområder næste år. 


I forbindelse med den 25. UK licensrunde har DONG Energy den 12. november 2008 fået tildelt hele det efterforskningsareal, der er søgt om, og har fået tildelt 17 nye blokke som operatør og fire, hvori DONG Energy er partnere. DONG Energy er en af de mest aktive energiselskaber i området ved West of Shetlands, hvor selskabet i forvejen har et areal på 5500 km2 med britiske licenser og har interesser i tre af de største fund som er gjort i området i de senere år.

 

"DONG Energy har sat sig det mål at 30 procent af den naturgas vi leverer til vores kunder skal komme fra egenproduktion. Efterforskningsaktiviteter er fundamentale for at fastholde, erstatte og udvide vores reserver, og vi er derfor meget tilfredse med at de britiske myndigheder tildeler os nye attraktive licenser i et meget konkurrencebetonet marked. De nye licenser ligger i nærheden af vores eksisterende fund, og vil styrke vores position som et af de ledende selskaber i regionen yderligere," udtaler Koncerndirektør for Efterforskning og Produktion, Søren Gath Hansen.

 

West of Shetlands området repræsenterer næsten en femtedel af alle Storbritanniens tilbageværende olie- og naturgasreserver, og udviklingen af området vil reducere Storbritanniens følsomhed overfor energiimport, samt forbedrer forsyningssikkerheden. "Vi ønsker at styrke vores position i denne region ved at fortsætte med at bore nye efterforsknings- og vurderingsbrønde og skabe muligheder for at bringe fund i produktion så hurtigt som muligt. På grund af den fjerne beliggenhed, det dybe vand og de barske vejrforhold er der mange udfordringer i området, men det store potentiale i området gør, at vi forventer at kunne producere betydelige mængder gas og olie inden for det næste årti," udtaler Søren Gath Hansen.Kontaktinformation:

For yderligere oplysninger, kontakt:

 

Media Relations

Louise Münter

+45 9955 9662

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com. DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker og kraftværker og dagligt levere energi til privatkunder og erhvervskunder. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2014. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Kontakt

Martin Barlebo

Pressekontakt Kommunikationschef +45 99 55 91 00

Ulrik Frøhlke

Pressekontakt Senior Press Officer +45 9955 9560

Morten Kidal

Pressekontakt Senior Press Officer Customer & Markets +45 9955 9583

Carsten Birkeland Kjær

Pressekontakt Senior Press Officer +45 9955 7765