Pressemeddelelse -

Millioner at spare på energieffektiviseringer – de lavere driftsomkostninger kan styrke konkurrenceevnen

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 08:16 onsdag d. 10. oktober 2012

Vedhæftede filer:
Millioner at spare på energieffektiviseringer – de lavere driftsomkostninger kan styrke konkurrenceevnen

Virksomheder får a-ha oplevelse over, hvor nemt det er at spare på energien.

Bæredygtigt byggeri og renoveringer er en gevinst for brugere, ejere og samfund, men hidtil er den fulde effekt overset. En stærkere indsats for at energirenovere eksisterende bygninger kan skabe vækst og arbejdspladser, og det kan styrke virksomheders konkurrenceevne.


Det viser en ny guide om bæredygtigt byggeri, Sustainia Sector Guide - Buildings, der lanceres i dag på en af Europas største byggemesser, Building Green, i Forum, af Mandag Morgens initiativ Sustainia, der arbejder for at opnå et bæredygtigt samfund allerede i 2020.

 

Det er den første Sektorguide, Sustainia nu lancerer. Den er udarbejdet af Mandag Morgen, mens Sustainias partnere har bidraget med viden og konkrete erfaringer, bl.a. DONG Energy, Københavns Kommune, VELUX Gruppen og Realdania.

 

Øget produktivitet og bedre trivsel

Energieffektiviseringer er et centralt skridt på vejen mod et bæredygtigt byggeri. Udover årlige driftsbesparelser kan bæredygtigt byggeri øge produktiviteten blandt medarbejdere og skabe bedre betingelser for trivsel og læring som følge af et sundere indeklima. Det er nogle af de positivt afledte effekter, guiden dokumenterer, bæredygtigt byggeri fører med sig.

 

DONG Energy har bidraget til Sustainia-guiden med erfaringer inden for energirådgivning og klimapartnerskaber. I regi af klimapartnerskaberne er der leveret energioptimeringer til flere af Danmarks største virksomheder inden for procesindustrier, industritunge byggerier og kontordomiciler. Partnerskabsløsningen blev oprindeligt udviklet i dialog med Novo Nordisk og blev introduceret i foråret 2007. I dag omfatter forretningsbenet over 130 store danske virksomheder, kommuner og organisationer.

 

Reducer forbrug med 30 procent

Nogle virksomheder har formået at nedbringe energiforbruget med op til 30% og dermed sparet millionbeløb på energiregningen og nedbragt dele af omkostninger til driften. I kommuner er der også opnået årlige budgetbesparelser i millionklassen.

 

”For de fleste har der været en ”a-ha oplevelse” over, at det er så nemt at skrue på energiforbruget, og at resultaterne er opnået så hurtigt og er så tydelige på bundlinjen,” siger Allan Schefte, markedsdirektør i DONG Energy.

 

”Vores arbejde med energibesparelser omfatter nogle af de største virksomheder som Novo Nordisk, Toms og Novozymes. Erfaringerne har vist, at der er et overraskende stort potentiale for besparelser, som frigør midler til kerneforretningen. Dermed er besparelserne med til at skærpe konkurrenceevnen. Og i kraft af de store besparelser er investeringerne i energioptimerende løsninger hurtigt tjent hjem,” fastslår Allan Schefte.

 

Samfundsgevinsterne er øget økonomisk aktivitet og nye jobs

Gevinsterne ved et mere intelligent og tilpasset energiforbrug ses ikke alene hos den enkelte kunde eller virksomhed. De kan også konstateres på et større samfundsplan, slår sektorguiden fast.

 

”Udover øget økonomisk aktivitet som følge af en stigende efterspørgsel efter energieffektive og bæredygtige forretningsløsninger, som energivenlige vinduer, varmepumper, ventilationsanlæg mm., er der også jobs at hente i slipstrømmen af et skærpet bæredygtigt fokus. EU Kommissionen vurderer, at EUs nye energispare-direktiv vil medføre et øget BNP på ca. EUR 34 mia. og 400.000 nye jobs frem mod 2020. Gevinsterne for samfundet job- og vækstmæssigt er altså store,” udtaler Allan Schefte.

 

En ny analyse fra Dansk Energi anslår, at EU's nye energisparedirektiv for Danmarks vedkommende kan skabe et europæisk eksportmarked i omegnen af 50 mia. kr. frem mod 2020 og mere end 2000 danske eksportbaserede jobs. EU's energispardirektiv blev formelt vedtaget af Europas Ministerråd den 4. oktober 2012.

 

 

FAKTA

 

DONG Energy’s energispareresultater

- Lige knap 200 millioner kilowatttimer er opnået i besparelser gennem DONG Energy’s klimapartnerskaber.

- 200 millioner kilowatttimer svarer til ca. 57.000 husholdningers årlige elforbrug (ved gennemsnitligt årsforbrug på 3500 kilowatttimer) eller til Ålborgs samlede årsforbrug.

- Samlet set har DONG Energy leveret 330 millioner kilowatttimer i besparelser i 2011, bl.a. gennem klimapartnere og energirådgivning.

- Siden 2006 har DONG Energy firedoblet dets energibesparelser.

- Målet er at fordoble energispareindsatsen og nå op på minimum 616 millioner kilowatttimer frem mod 2015.

 

Sustainia Sector Guide – Buildings

Guiden ønsker at fremme bæredygtigt byggeri og er rettet mod især fire målgrupper: bygningsejere, investorer, byplanlæggere og politiske beslutningstagere.

 

Sustainia

Sustainia er en international alliance, der fokuserer på udbredelsen af bæredygtige løsninger. Arbejdet er primært centreret omkring publikationer, der guider til bæredygtige løsninger, byer og sektorer. Sustainia er stiftet af Mandag Morgen i tæt samarbejde med UN Global Compact og Arnold Schwarzeneggers initiativ Regions20 samt en bred vifte af verdens førende virksomheder, organisationer og eksperter. www.sustainia.meKontaktinformation:

Kathrine Westermann

katwe@dongenergy.dk

+45 9955 9725

 

DONG Energy

Group Media

Nesa Allé 1

2820 Gentofte


Kontakt

Martin Barlebo

Pressekontakt Kommunikationschef +45 99 55 91 00

Ulrik Frøhlke

Pressekontakt Senior Press Officer +45 9955 9560

Morten Kidal

Pressekontakt Senior Press Officer Customer & Markets +45 9955 9583

Carsten Birkeland Kjær

Pressekontakt Senior Press Officer +45 9955 7765