Gå til indhold

Blogindlæg -

Klimaet venter ikke på et valg

Vi kan se tilbage på et 2018, der i særdeleshed har stået i energiens og klimaets tegn. Det er rigtig glædeligt, da det er nødvendigt at komme op i fart med den grønne omstilling, hvis vi skal i mål med Parisaftalen. Det er dog knapt så glædeligt, at forhandlingerne om en forhøjelse af iblandingen af biobrændstoffer fra 5,75 % til 8 % er gået i stå, da VE-brændstoffer er en afgørende brik i det store energipuslespil, der skal lægges frem mod 2030. Forhandles iblandingskravet ikke på plads meget snart, risikerer Danmark ganske enkelt ikke at kunne leve op til EU’s målsætning om 10 % vedvarende energi i transporten, og vi går glip af øjeblikkelige positive klimaeffekter. Kun VE-brændstoffer kan gøre den nuværende bilpark, der i høj grad stadig vil eksistere i 2030, grønnere.

Iblandingskravet har været politisk aftalt siden sidste energiaftale fra 2012. Derfor er det uhensigtsmæssigt at skabe usikkerhed så sent i processen, da både branchen og forbrugere har brug for klare og stabile rammer. Om det er udsigten til et snarligt valg, der skaber uro i forhandlingerne, kan vi kun gætte på. Vi vil dog appellere til politikerne om, at der ikke går valgkamp i den på denne vigtige transportdagsorden, men at der hurtigt findes en løsning.

Aftalen vil samtidig give ro til, at vi for alvor kan begynde at se frem mod 2030 og derefter. Vi har behov for mere forskning og udvikling af fremtidens VE-brændstoffer på teknologineutral basis. Forhastede teknologivalg og forbud mod bestemte teknologier er ikke en smart måde at opnå omkostningseffektive klimagevinster på. Derfor opfordrer Drivkraft Danmark i denne søde (valg)ventetid politikerne til at holde hovedet koldt og sindet åbent. Lad os komme i mål med iblandingskravet og derefter arbejde videre med de fornuftige og holdbare energiløsninger, der er til gavn for klima, økonomi og forbrugere.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transporten med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.