Gå til indhold

Blogindlæg -

Økologisk Råd og Drivkraft Danmark: Fremtidens VE-brændstoffer bør baseres på el og affaldsprodukter

Regeringen lægger med sit klima- og luftudspil op til at hæve iblandingen af biobrændstoffer i benzin og diesel fra 5,75 procent i dag til 8 procent fra 2020. Udspillet har genstartet debatten om biobrændstoffers bæredygtighed.

Klimarådet og flere grønne organisationer har advaret imod at anvende første generations biodiesel (1G) til målopfyldelsen, fordi en række rapporter har vist, at nogle 1G-biodieselprodukter er mindre bæredygtige end andre, når det gælder hensynet til miljø og klima. Den diskussion er helt nødvendig og afgørende for de valg, vi træffer!

På den korte bane forventes et øget iblandingskrav opfyldt med 10 procent bioethanol i benzinen, hvilket ifølge Klimarådet vil have betydelig positiv klimaeffekt.

El og affald
På længere sigt vil bioethanol dog ikke få os i mål. Der skal andre løsninger til. Her er der især brug for udvikling af fremtidens VE-brændstoffer til flytrafikken og erstatninger for fossil diesel i den tunge transport, som ikke ser ud til at kunne elektrificeres med batterier. Elektrofuels, som kan produceres med VE-strøm og uden brug af biomasse, kan blive en væsentlig del af løsningen sammen med avancerede biobrændstoffer og biogas produceret på affaldsprodukter.

Når politikerne alligevel forventes at ændre i biobrændstofloven med en forøgelse af iblandingskravet, bør de ved samme lejlighed præcisere ambitionen om at udfase 1G-biobrændstoffer og samtidig slå fast, at i fremtiden skal VE-brændstoffer baseres på el og affaldsprodukter. Dette kunne understreges ved at ændre navnet til ”VE-brændstofloven”.

Emner

Pressekontakt

Jeppe Hartmann

Jeppe Hartmann

Politisk chef 21 48 48 37

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transporten med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.