Gå til indhold
3 organisationer anbefaler fortrængningskrav: Grøn omstilling kræver efterspørgsel

Pressemeddelelse -

3 organisationer anbefaler fortrængningskrav: Grøn omstilling kræver efterspørgsel

Den vigtigste faktor for grønne løsninger i transporten er, at de faktisk efterspørges i den virkelige verden. Derfor bør der være teknologineutrale rammer, så virksomheder kan konkurrere på lige vilkår, skriver tre konkurrerende brancher. De foreslår derfor en model, der kan disrupte markedet og skabe den efterspørgsel efter grønnere løsninger.

Af Frank Rosager, Tejs Laustsen Jensen og Jacob Stahl Otte
Hhv. direktør i Biogasbranchen, direktør i Brintbranchen og direktør i Drivkraft Danmark

I de kommende årtier skal hele samfundet omstilles mod CO2-neutralitet. Det er bydende nødvendigt, for at vi kan nå målene i Parisaftalen og bremse den globale opvarmning.

Vejtransporten står i dag for cirka 25 procent af Danmarks CO2-udledning, og i 2030 vil den ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning udgøre cirka en tredjedel af udledningen.

Elbiler bliver af mange udpeget som den afgørende løsning i transporten. Men elbilerne gør det langt fra alene. Selv i et meget optimistisk scenarie med én million elbiler i 2030, bidrager de nemlig ”kun” med en reduktion på cirka 1,5 millioner tons CO2 eller lige over ti procent af vejtransportens samlede udledninger.

Drop ensidigt fokus på elbiler
Det vil med andre ord være en stor politisk fejltagelse alene at fokusere på elbiler som løsningen på hele transportsektorens klimaudfordringer.

Med én million elbiler vil der fortsat køre cirka to millioner benzin- og dieselbiler på vejene, og mere væsentligt vil den tunge transport stadig i overvejende grad køre på diesel. Derfor er det nødvendigt at finde gode grønne alternativer til resten af markedet. Men de kommer ligesom elbilerne ikke af sig selv uden politisk fokus og prioritering. Her skal markedet spille en afgørende rolle med de bedste og billigste løsninger for at nå i mål.

For den vigtigste faktor for grønne løsninger i transporten er, at de faktisk efterspørges ude i den virkelige verden. I takt med at klimaudfordringen er rykket opad på den politiske dagsorden, er der da også sket en stigning i efterspørgslen efter grønne alternativer.

Det mærker blandt andre transportørerne, når deres kunder ønsker grønnere varetransport på tværs af Danmark og Europa. Her mærker de danske transportører en øget konkurrence, fordi vores nabolande i højere grad understøtter grøn transport via deres afgifts- og støttepolitik.

En teknologineutral løsning
​Men desværre er efterspørgslen fra forbrugerne endnu langt fra nok til for alvor at øge udbuddet af grønne produkter. Det skyldes især, at de fossile brændstoffer både er meget effektive og betydeligt billigere end de grønne alternativer.

Opgaven er derfor at finde en model, der kan “disrupte” markedet og øge efterspørgslen på de grønne løsninger, så de ikke skal konkurrere mod de fossile produkter på pris alene, men mod andre grønne produkter om at levere de ønskede CO2-reduktioner bedst, billigst og smartest.

Vi foreslår konkret en teknologineutral løsning, ved at der i lovgivningen stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Med ambitiøse CO2-fortrængningskrav vil efterspørgslen efter grønne produkter stige markant, og markedet vil sikre, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Med krav til energileverandørerne om, at CO2-fortrængningen fra de brændstoffer, de sælger, gradvist, men markant, skal øges – også mere end EU’s minimumskrav og nå 100 procent inden 2050 – vil der blive sendt et klart signal om, at der skal satses massivt på bæredygtige alternativer med en reel CO2-effekt.

Markedet skal nok finde løsningerne
​Det betyder naturligvis ikke, at vi har blind tiltro til, at markedet kan klare omstillingen alene. Der vil stadig være behov for både støtte og regulering for at bringe transporten i en mere grøn retning.

Men vi mener, at markedet er et stærkt instrument til at udvikle de mest optimale løsninger i de forskellige transportområder – et instrument, der bør være en central del af at sikre vores 70 procentsmål billigst muligt.

Derfor beder vi om teknologineutrale rammer, så vi kan konkurrere på lige vilkår. Så tror vi på, at markedet nok skal finde de nødvendige løsninger. Det gør naturligvis ikke omstillingen gratis, men det sikrer, at den bliver så omkostningseffektiv og fleksibel som muligt – til gavn for forbrugerne, samfundet og klimaet.

Emner

Kategorier


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Kontakt

Anette Lykke Rasmussen

Anette Lykke Rasmussen

Pressekontakt Kommunikationschef 53571747

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transporten med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.