Gå til indhold
Ladepladser er ikke parkeringspladser og bør sendes i udbud

Pressemeddelelse -

Ladepladser er ikke parkeringspladser og bør sendes i udbud

Flere kommuner ønsker at indføre tidsbegrænset parkering ved ladepladser til elbiler. Det er den helt rigtige vej at gå, for det vil sikre en effektiv udnyttelse af ladeinfrastrukturen.

Samtidig vil tidsbegrænsningen gøre ladepladserne langt mere attraktive for de kommercielle aktører, der skal investere i infrastrukturen. Da der er tale om offentlige arealer, bør pladserne i samme omgang sendes i udbud – også de pladser, hvor der allerede i dag er ladestandere. Der er nemlig stor forskel på parkeringspladser med ladestandere og egentlige ladepladser.

Lav interesse for kantestensladere i byerne

Som reglerne er i dag, er det kun meget få ladeoperatører, som har været interesserede i at opstille kantstensladere i byerne.

Det skyldes, at der med langtidsparkering kun sælges meget lidt af den strøm, som skal betale investeringen tilbage. Hvis reglerne laves om, så kommunerne med tidsbegrænsninger kan sikre egentlige ladepladser, står en række kommercielle virksomheder imidlertid parate til at investere massivt i lademarkedet.

Det gælder blandt andre Drivkraft Danmarks medlemmer, hvoraf flere har meldt ud, at de i de kommende år vil foretage omfattende investeringer i ladeinfrastruktur hjemme, på arbejdspladserne og på farten (tankstationerne). Egentlige ladepladser i kommunerne vil være endnu et attraktivt marked.

De nuværende investeringer i kantstensladere er sket efter det såkaldte gæsteprincip, hvor kommunerne kan tillade, at en ladeoperatør opsætter ladestandere efter vejlovens bestemmelse om genstande med videre på vejarealet.

Det har de pågældende ladeoperatører gjort med helt åbne øjne, og det er den forudsætning, som har ligget til grund for deres investering. Samtidig har de undgået, at kommunerne har opkrævet leje for parkeringspladsen, som de ellers har mulighed for i henhold til Vejloven.

Ladepladserne bør sendes i udbud

Hvis man bare laver de nuværende kantstensladere om til egentlige ladepladser ved at indføre tidsbegrænsning, vil det give de ladeoperatører, som allerede har opsat ladestandere, urimelige konkurrencefordele, fordi de ”gratis” får et langt mere attraktivt produkt, der vil være i direkte konkurrence med private placeringer foran supermarkeder, på tankstationer med videre.

En så stor ændring i brugen af den kommunale parkeringsplads kræver derfor, at opgaven konkurrenceudsættes, så alle ladeoperatører får muligheden for at byde på den. Og det gælder naturligvis også, hvis en kommunal parkeringsplads gøres til en privat ladeplads.

Gæsteprincippet bør altså ikke bare laves om til en egentlig koncession uden udbud. Samtidig bør kommunerne stille krav til de operatører, der får lov til at sætte ladestandere op på kommunens arealer og/eller støttes med offentlige midler. Det gælder krav om fri og lige adgang, roaming samt nemme og gennemsigtige betalingsløsninger. Det er desværre ikke reglen i dag.

Det er fuldt forståeligt, at kommunerne ønsker at spille en aktiv rolle i udrulningen af ladestandere, men det må ikke gå ud over konkurrencen, som vi desværre ser eksempler på i dag, hvor attraktive placeringer er blevet givet væk ud fra et først-til-mølle-princip og uden testning af markedet.

Vi har endda eksempler på, at én dominerende operatør har fået tilladelse til at sætte ladestandere op i den ene ende af en vej, hvorefter en anden operatør har fået afslag i den anden ende, selvom den første operatør endnu ikke har gjort brug af tilladelsen. Det er naturligvis helt uholdbart for konkurrencen og forbrugerne.

Der er et stort potentiale for et velfungerende marked med mange aktører i fri konkurrence. Derfor opfordrer Drivkraft Danmark kommunerne til fremadrettet til at have langt mere fokus på konkurrence mellem private ladeoperatører til glæde for forbrugerne.

Emner

Kategorier


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Allan Skytte Christensen

Allan Skytte Christensen

Analysechef + 45 28409844
Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16
Jeppe Hartmann

Jeppe Hartmann

Politisk chef 21 48 48 37

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer opladning, brændstoffer og services til bilisterne og transporten med 2200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.