Gå til indhold
​Sådan vil et fortrængningskrav bidrage til 70 %-målet

Pressemeddelelse -

​Sådan vil et fortrængningskrav bidrage til 70 %-målet

Transporten kan med et CO2-fortrængningskrav levere et betydeligt bidrag til klimamål.

Et 30 % CO2-fortrængningskrav til brændstofleverandørerne vil sammen med 1 mio. elbiler i 2030 reducere CO2-udledningen med knap 4 mio. ton CO2. 

Det vil reducere mankoen ift. 70-% målet med næsten 20 %. Transporten vil dermed levere et betydeligt og nødvendigt bidrag til opfyldelsen af Lov om klima.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog med Lov om klima, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Ifølge Energistyrelsens Basisfremskrivning 2020 (BF20) skal der, ud over de allerede besluttede initiativer, reduceres med yderligere 20 mio. tons CO2 i 2030, hvis 70%-målet skal nås.

Drivkraft Danmarks beregninger viser, at 1 mio. elbiler vil reducere udledningen med knap 1 mio. tons CO22, mens et CO2-fortrængningskrav på 30 % vil reducere udledningen med godt 3 mio. tons CO2 i 2030.

Dermed vil et ambitiøst CO2-fortrængningskrav og 1 million elbiler samlet set reducere mankoen ift. 70-% målet med næsten 20 %.

Læs mere om Drivkraft Danmarks forslag om et fortrængningskrav her

Emner

Tags


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Jeppe Røn Hartmann

Jeppe Røn Hartmann

Politisk chef 21 48 48 37
Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16

Relateret materiale