Gå til indhold
Et fortrængningskrav vil i praksis betyde, at der stilles krav om, at brændstofferne, vi kommer i bilerne, skal udlede mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv end i dag. Vi har foreslået 15 % mindre i 2025 og 30 % mindre i 2030.
Et fortrængningskrav vil i praksis betyde, at der stilles krav om, at brændstofferne, vi kommer i bilerne, skal udlede mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv end i dag. Vi har foreslået 15 % mindre i 2025 og 30 % mindre i 2030.

Pressemeddelelse -

Transporten kan levere betydeligt bidrag til 70 %-mål i 2030!

Transporten står for en stigende andel af Danmarks samlede CO2-udledninger. Trods Eldrup-kommissionens lidt dystre udmeldinger findes der heldigvis forskellige grønne teknologier, der kan bidrage til at sænke udledningerne markant:

”Drivkraft Danmarks beregninger viser, at 1 mio. elbiler og et CO2-fortrængningskrav på 30 % i 2030 kan reducere transportens CO2-udledninger med cirka over 4 mio. tons CO2. Det svarer til mere end 20 % af de reduktioner, der mangler for, at vi når 70 % målet i 2030. Med den rette lovgivning kan transporten dermed levere et væsentligt bidrag til omstillingen frem mod 2030”, udtaler Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Den 7. september fremlagde Eldrup-kommissionen sit længe ventede bud på, hvordan elbilsalget kan understøttes frem mod 2030. Kommissionens rapport viste, at det bliver både svært og dyrt at nå en million elbiler i 2030. Samtidig viste rapporten, at elbilerne har begrænset CO2-effekt i 2030 og først herefter får stor betydning for reduktionen i CO2-udledningen. Det skyldes, at der med en million elbiler i 2030 stadig vil være over to millioner biler med forbrændingsmotor på vejene foruden den tunge transport, som vil være endnu sværere at elektrificere end personbilerne. Skal vi nå det ambitiøse mål om 70 % CO2-reduktioner i 2030, er det derfor nødvendigt, at vi får flere løsninger i spil:

”Drivkraft Danmark har sammen med Klimapartnerskabet for tung landtransport forslået, at det nuværende iblandingskrav erstattes af et CO2-fortrængningskrav. Det vil i praksis betyde, at der stilles krav om, at brændstofferne, vi kommer i bilerne, skal udlede mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv end i dag. Vi har foreslået 15 % mindre i 2025 og 30 % mindre i 2030.”, siger Jacob Stahl Otte.

Et CO2-fortrængningskrav kan både opfyldes ved at anvende alternative drivmidler som for eksempel biogas, brint, PtX eller avancerede biobrændstoffer, og ved at omstille raffinaderierne i Danmark og EU, så de råvarer, der anvendes, skifter fra fossil råolie til vedvarende og bæredygtige alternativer.

”Ved hurtigst muligt at stille et ambitiøst CO2-fortrængningskrav til markedet vil man skabe en nødvendig efterspørgsel efter grønne alternativer. Så kan biogas, brint, PtX, avancerede biobrændstoffer og andre nye teknologier, vi måske endnu ikke kender, konkurrere om at levere de ønskede reduktioner uden særlige støtteordninger. Branchen er klar til at levere, men den rette lovgivning skal på plads nu!” slutter Jacob Stahl Otte.

Fakta - Fortrængningskrav:
Drivkraft Danmarks beregninger viser, at 1 million elbiler i kombination med et CO2-fortrængningskrav på 30 % vil reducere CO2-udledningen med mere end 4 mio. tons CO2, hvilket reducerer behovet for yderligere reduktioner i 2030 med 21 %. Dermed vil transporten bidrage væsentligt til det fælles mål om at reducere CO2-udledningerne med 70 % i 2030. (se figur)

Emner

Tags


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16
Jeppe Røn Hartmann

Jeppe Røn Hartmann

Politisk chef 21 48 48 37

Relateret materiale