Nyhed -

138 mio. kr. til udvikling af fremtidens intelligente elsystem

Med 32 mio. kr. fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, er den samlede finansiering til testplatformen PowerLabDK faldet på plads.

Med 32 mio. kr. fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, er den samlede finansiering til testplatformen PowerLabDK faldet på plads. Udover EUDP bidrager række danske virksomheder, Danmarks Tekniske Universitet og programmet Green Labs DK til et samlet budget på 138. mio. kr.

PowerLabDK skal teste og udvikle Smart Grid-teknologier til fremtidens intelligente elsystem. De nye teknologier skal bl.a. gøre det muligt at integrere en varierende mængde strøm fra vindmøller i energisystemet. Den eksperimentelle platform vil give Danmark unikke muligheder for erhvervsudvikling, eksport og grøn vækst.

PowerLabDK ledes af professor og centerleder Jacob Østergaard, DTU Elektro. Han siger:

Med PowerLabDK får vi i Danmark faciliteter, som er i internationalt topklasse – og på flere punkter de bedste i verden. Blandt andet binder vi det bornholmske elsystem med 33 % vindenergi sammen med laboratorierne på DTU med avancerede IT-systemer, så fuld-skala forsøg kan overvåges og styres. Faciliteterne understøtter Danmark som Europas centrum for udvikling af intelligente elsystemer og giver unikke muligheder for samarbejde mellem erhvervsliv og videninstitutioner. Med PowerLabDK kan vi tiltrække de klogeste hoveder i verden, og faciliteterne vil bidrage til uddannelse af efterspurgte ingeniører i verdensklasse”.

Bestyrelsesformand Torkil Bentzen, EUDP siger:
 
”Smart Grid-teknologien åbner en ny verden af forretningsmuligheder. Der vil blive udviklet nye services, nye tjenester og nye apparater i et omfang, der overgår mobiltelefonien, og hvis betydning må sammenlignes med internettet. Test-platformen giver danske og udenlandske virksomheder unikke betingelser for at udnytte de nye muligheder. Men udviklingen går stærkt, så jeg vil opfordre virksomhederne til at gribe chancen, mens den er der”.

En af platformens fremtidige brugere, Innovations- og Udviklingschef Lars Gorzelak fra Vestfrost, siger:

Evne til samspil med elnettet kan blive en vigtig konkurrenceparameter for producenter som Vestfrost. Vi deltager derfor i udviklingen af de nye intelligente energisystemer og vil fremover have brug for at afprøve og verificere vores teknologi. På dette område giver PowerLabDK platformen de muligheder, som vi har brug for. I det hele taget er der en række nye forretningsmuligheder knyttet til at være i front på dette område”.

PowerLabDK faciliteterne ejes af Center for Elteknologi på DTU Elektro, Ingeniørhøjskolen i København, Risø DTU samt Østkraft på Bornholm, hvis samlede net med 25.000 forbrugere indgår som fuld skala facilitet. Alle faciliteter forbindes gennem et avanceret styringssystem og kommunikationsfaciliteter.

Til den samlede finansiering bidrager EUDP med 32 mio. kr., private virksomheder med omkring 30 mio. kr., Green Labs DK med 15 mio. kr. og DTU finansierer resten. De private investorer er ABB, Balslev, Energinet.dk, IBM, nkt cables, Siemens, Vattenfall, Vestas og Dansk Energi, som repræsentant for de danske elselskaber. Green Labs DK er en national tilskudsordning til etablering af storskala testfaciliteter.

Yderligere oplysninger:
Professor og centerleder Jacob Østergaard, Center for Elteknologi, DTU Elektro, Direkte: 45253501, Mobil: 25130501, Mail: joe@elektro.dtu.dk
Kontorchef Nicolai Zarganis, EUDP, Energistyrelsen, tlf: 23617565, mail: nz@ens.dk
Specialkonsulent Bodil Harder, EUDP, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 97, mail: bha@ens.dk

Information om PowerLabDK
Vi får mere og mere af vores el fra vindkraft og anden vedvarende energi, som varierer efter vind og vejr. Det bliver derfor en stadig større udfordring at skabe balance mellem produktion og forbrug i elsystemet. 

Der er ikke i øjeblikket er billige lagringsmuligheder for el. Det er derfor nødvendigt at udvikle nye teknologier og nye strategier, der kan sikre balancen i systemet og et effektivt samspil mellem forskellige energiformer Samtidig bliver der behov for helt nye løsninger, der kan sikre at systemet fungerer stabilt, og at der altid er den samme frekvens og spænding i stikkontakten, selvom mange af de store stabiliserende kraftværker forsvinder.
Denne udvikling er blevet kendt under overskrifter som ”Intelligente energisystemer” og Smart Grids. Inden for forskning og udvikling arbejdes i øjeblikket med flere muligheder, herunder: 

Om EUDP , Om Green Labs DK , Om PowerLabDK, Nyheder om EUDP

Morten Nordahl Møller
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 4533927601
mnm@ens.dk

Majken Salomon Hess
Fuldmægtig
Tlf.: 3392 7567
msh@ENS.DK

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06