Gå til indhold
26,2 mio. kr. tildelt til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren

Nyhed -

26,2 mio. kr. tildelt til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren

Energistyrelsen har i dag tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 mio. kr. Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Det forventes, at flere af projekterne bliver sat i drift i 2022.

Energistyrelsen giver nu tilsagn på 26,2 mio. kr. fra tilskudsordningen ”Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion” til otte varmepumpeprojekter.

Varmepumperne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen, og dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren i Danmark.

Dette markerer afslutningen på anden ansøgningsrunde til tilskudsordningen. Tidligere på året er der givet tilsagn til 12 varmepumpeprojekter.

Fakta

  • Tilskudsordningens anden ansøgningsrunde sluttede 31. oktober 2021.
  • Virksomheder med en fjernvarmeproduktion baseret på mindst 50 % kul, olie eller naturgas havde mulighed for at søge tilskud til en eldrevet varmepumpe.
  • Energistyrelsen har i denne ansøgningsrunde modtaget otte ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede værker. Ansøgningerne omfattede opstilling af eldrevne varmepumper med en samlet varmekapacitet på 39,7 MW og med en samlet anlægspris på ca. 287 mio. kr.
  • De 20 tilsagn, som er givet i år, udgør tilsammen 57,2 mio. kr.

Støttede projekter

Følgende værker har fået tilsagn om tilskud i anden ansøgningsrunde:

Ansøger

Varmepumpekapacitet (MW)

Varmekilde

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

2,0

Luft

Middelfart Fjernvarme

3,0

Overskudsvarme

RenoNord

6,7

Røggas

Voersø Kraftvarmeværk

1,0

Luft

Jægerspris Kraftvarme

6,0

Luft

Nykøbing Sj. Varmeværk

6,0

Luft

Vildbjerg Varme

6,0

Luft

Bramming Fjernvarme

9,0

Luft

Kontakt

Presserådgiver Laura Andersen, 33 95 09 06, lrsn@ens.dk

Fuldmægtig William Vergo, 33 95 08 94, wkkv@ens.dk

Fuldmægtig Morten Reckweg, 33 95 08 85, mbrw@ens.dk 

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum