Nyhed -

Arbejdsgruppe giver bud på udrulningsplan for ladestandere til elbiler

Der bliver de næste par år behov for 1.000 til 2.000 ladestandere i det offentlige rum, der skal betjene de 15.000 elbiler, der på de danske veje frem til 2015.

Selvom flertallet af kommende elbilejere vil have mulighed for at oplade bilen hjemme, er det en forudsætning for en større udbredelse af elbiler, at der også bliver mulighed for at lade bilen i det offentlige rum. En arbejdsgruppe med repræsentanter for myndigheder, branche og forbrugere har i en ny redegørelse set på behovet for den nødvendige infrastruktur for ladestandere til elbiler. I ”Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler” gives et bud på en udrulningsplan, og tre organisatoriske set-up for en realisering beskrives.

Det koster i dag mellem 40.000 og 80.000 kr. at opstille en almindelig ladestander, der skal bruge 3-6 timer om at oplade en elbil. En hurtig ladestation, der kan oplade bilen på ½ time koster mellem 500.000 og 800.000 kr. at etablere. Selvom priserne ventes at falde i fremtiden, vurderer arbejdsgruppen ikke, at det vil være attraktivt for kommercielle selskaber at opstille standere i større omfang i det offentlige rum, med mindre rammebetingelserne forbedres.

Klima- og energiminister, Lykke Friis, siger:
"Redegørelsen illustrerer på mange måder, hvor kompliceret en opgave, vi står overfor. Jeg er derfor glad for, at der nu foreligger et klart bud på, hvad behovet og omkostningerne for ladestandere til elbiler i det offentlige rum er, og ikke mindst anbefalinger til, hvad myndighederne kan gøre i den sammenhæng for at fremme elbilens udbredelse."

Arbejdsgruppen foreslår en trinvis udrulning af ladestandere og peger på flere mulige organisatoriske modeller, der vurderes at fremme udbredelsen af ladestandere i det offentlige rum.

Arbejdsgruppen, der var ledet af Energistyrelsen, har herudover bestået af: Klima- og Energiministeriet, Energinet.dk, Dansk Energi, Forbrugerrådet, KL, Energitilsynets sekretariat, Dansk Standard og Udenrigsministeriet.Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Torben Normann Schulze
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 75 93
ts@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06