Gå til indhold
Billede: Ture Falbe-Hansen
Billede: Ture Falbe-Hansen

Nyhed -

Bredbåndspuljen 2020 er sendt i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om bredbåndspuljen i 2020 i høring. Høringssvar skal sendes til styrelsen senest den 21. april 2020 kl. 12.

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere regler omfatter følgende forhold:

  • Kommunetyper: Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adresser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Alle byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud.

  • Tilslutningsprocent: Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af hastigheden på den enkelte adresse i projektet, men alene for andelen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. Opdelingen i gule og røde prikker på Energistyrelsens bredbåndskort vil således ikke længere blive anvendt.

  • Adgang til mobilt bredbånd: Hvis der på en adresse kun er begrænset adgang til mobilt bredbånd vil adressen blive tilgodeset med ekstra point.

  • Udbyders medfinansiering: Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet.

Ud over indholdsmæssige ændringer er der foretaget redigeringsmæssige justeringer.

Høringsdokumenterne er tilgængelig på Høringsportalen.

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 21. april 2020 kl. 12. De skal sendes til adressen tele@ens.dk.

Om bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen giver lokalområder med dårlig dækning, og uden udsigt til bedre dækning på markedsvilkår, mulighed for at søge om tilskud til hurtigt bredbånd.

  • I 2016-2019 er der givet tilsagn om tilskud for ca. 380 mio. kr., hvilket giver hurtigt bredbånd til knap 16.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

  • Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020. Det forventes, at ansøgningsrunden kan igangsætte i midten af maj.

Kontakt

Fuldmægtig Christine Pallesen: 33 92 68 95

Fuldmægtig Berrit Vilstrup: 33 92 67 67

Chefkonsulent Henrik Kjær: 33 92 79 13

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum